• Sākums >
  • Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā

Dabas takas atjaunošana un labiekārtošana tūrisma maršruta Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā

Reģ Nr. 1-08/8/2021

Projekta mērķis

Sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību ĪĀDT, uzlabojot uzturēšanās un pārvietošanās kvalitāti pārgājienu maršrutā Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks – Sīmanēnu svētozols Valmieras pagasta teritorijas posmā, veikt apmeklētāju plūsmas monitoringu ilgtspējīgas attīstības plānošanas nolūkos un veicināt apmeklētāju izpratni par dabas daudzveidību un dabas vērtību saglabāšanu.

Projekta uzdevumi

Veiksmīgi īstenota 1 dabas takas labiekārtošana - atjaunojotas 2 aptūtas vietas ar galdu, soliem un nojumi, uzlabotas pārvietošanās iespējas pa taku (kāpņu pārpalikumu demontāža un atjaunošana (15 m), tiltiņu demontāža, atjaunošana (5 gab.)), norāžu (2 gab.), informatīvu plākšņu (6 gab.) uzstādīšana, informācijas stenda demontāža (1 gab.), atjaunošana, papildināšana ar dabas izzinošajiem stendiem (4 gab.), kas iepazīstinātu apmeklētājus ar ĪĀDT sastopamo dabas daudzveidību. Uzstādīta apmeklētāju uzskaites iekārta (1 gab.), lai varētu izmērīt veikto labiekārtošanas ieguldījumu pienesumu. Informācijas un publiciātes pasākumi par projekta īstenošanu. Informatīvie ziņojumi – 5 gab., projekta plakāts – 1 gab.. Projekta vadības personāls (projekta vadītājs, grāmatvedis, jurists, iepirkumu speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists) īsteno projekta vadību, koordināciju un komunikāciju, sagatavo pārskatus un atskaites un nodrošina projekta mērķa sasniegšanu. Īstenots projekts – 1 gab.

Projekta rezultāti

Veiksmīgi īstenota 1 dabas takas labiekārtošana - atjaunojotas 2 aptūtas vietas ar galdu, soliem un nojumi, uzlabotas pārvietošanās iespējas pa taku (kāpņu pārpalikumu demontāža un atjaunošana (15 m), tiltiņu demontāža, atjaunošana (5 gab.)), norāžu (2 gab.), informatīvu plākšņu (6 gab.) uzstādīšana, informācijas stenda demontāža (1 gab.), atjaunošana, papildināšana ar dabas izzinošajiem stendiem (4 gab.), kas iepazīstinātu apmeklētājus ar ĪĀDT sastopamo dabas daudzveidību. Uzstādīta apmeklētāju uzskaites iekārta (1 gab.), lai varētu izmērīt veikto labiekārtošanas ieguldījumu pienesumu. Informācijas un publiciātes pasākumi par projekta īstenošanu. Informatīvie ziņojumi – 5 gab., projekta plakāts – 1 gab.. Projekta vadības personāls (projekta vadītājs, grāmatvedis, jurists, iepirkumu speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists) īsteno projekta vadību, koordināciju un komunikāciju, sagatavo pārskatus un atskaites un nodrošina projekta mērķa sasniegšanu. Īstenots projekts – 1 gab.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 10.08.2022
Īstenotājs Burtnieku novada pašvaldība
Burtnieki, Burtnieku pagasts, Jāņa Vintēna 7, LV-4206
Projekta kopējās izmaksas 30 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.