• Sākums >
  • Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”

Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”

Reģ Nr. 1-08/26/2021

Projekta mērķis

Kompleksi risināt sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumus īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”, pilnveidojot tūrisma infrastruktūru, nodrošinot tās integrāciju esošās infrastruktūras tīklā.

Projekta uzdevumi

1. uzlabots dabā vēsturiski izveidojies piebraucamais ceļš pie trošu tilta no Meņģeles puses, nodrošinot trošu tilta pieejamību un savienojumu ar tūrisma objektu “skatu platforma” (993 m); 2. saglabātas teritorijas ainaviskās vērtības, atsegts skats uz Ogres upi, izpļauta palieņu un bioloģiski vērtīga pļava (~6000 m2 kopā vismaz divās vietās); 3. izveidota 1 atpūtas vietas (2 soli, 1 galds, 1 atkritumu urna); 4. izveidots 1 velomaršruts, t.sk., marķēts ar 36 norādēm un ceļazīmēm; 5. izveidota 1 ūdens tūristu apmetne (1 norāde no upes puses, 2 soli, 1 galds, 1 mantu žāvējamā vieta, 1 ugunskura vieta, 1 atkritumu urna); 6. izveidota 1 vides izglītības taka ar 2 norādēm, vismaz 3 informatīviem interaktīviem stendiem; 7. Esošie 2 stendi papildināti ar sagatavotu informāciju par dabas parku, jaunajiem maršrutiem un objektiem (informācija publicēta arī www.ogresnovads.lv un www.visitogre.lv); 8. dabā izvietotas informatīvās – 17 ĪADT robežas zīmes; 9. izkopti vismaz 2 biokoki; 10. uzlabota apmeklētāju drošība (nojaukts 1 grausts); 11. Sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi (regulāra informācijas sniegšana, saskaņošana un atskaitīšanās par projekta aktivitāšu izpildi (1 reizi ceturksnī)).

Projekta rezultāti

1. uzlabots dabā vēsturiski izveidojies piebraucamais ceļš pie trošu tilta no Meņģeles puses, nodrošinot trošu tilta pieejamību un savienojumu ar tūrisma objektu “skatu platforma” (993 m); 2. saglabātas teritorijas ainaviskās vērtības, atsegts skats uz Ogres upi, izpļauta palieņu un bioloģiski vērtīga pļava (~6000 m2 kopā vismaz divās vietās); 3. izveidota 1 atpūtas vietas (2 soli, 1 galds, 1 atkritumu urna); 4. izveidots 1 velomaršruts, t.sk., marķēts ar 36 norādēm un ceļazīmēm; 5. izveidota 1 ūdens tūristu apmetne (1 norāde no upes puses, 2 soli, 1 galds, 1 mantu žāvējamā vieta, 1 ugunskura vieta, 1 atkritumu urna); 6. izveidota 1 vides izglītības taka ar 2 norādēm, vismaz 3 informatīviem interaktīviem stendiem; 7. Esošie 2 stendi papildināti ar sagatavotu informāciju par dabas parku, jaunajiem maršrutiem un objektiem (informācija publicēta arī www.ogresnovads.lv un www.visitogre.lv); 8. dabā izvietotas informatīvās – 17 ĪADT robežas zīmes; 9. izkopti vismaz 2 biokoki; 10. uzlabota apmeklētāju drošība (nojaukts 1 grausts); 11. Sadarbība ar Dabas aizsardzības pārvaldi (regulāra informācijas sniegšana, saskaņošana un atskaitīšanās par projekta aktivitāšu izpildi (1 reizi ceturksnī)).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs Ogres novada pašvaldība
Ogre, Brīvības iela 33, LV-5001
Projekta kopējās izmaksas 52 458.76 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 901.49 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 782.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.