• Sākums >
  • Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar Dabas lieguma "Jašas- Bicānu ezers" dabas aizsardzības plānu

Esoša un jauna tūrisma infrastruktūras objektu izveide saskaņā ar Dabas lieguma "Jašas- Bicānu ezers" dabas aizsardzības plānu

Reģ Nr. 1-08/22/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: 1. Saglabāt Dabas lieguma”Jašas-Bicānu ezers” teritorijā esošās aizsargājamās sugas un biotopus vismaz to pašreizējā platībā. 2. Infrastruktūras bāzes paplašināšana un atjaunošana, nodrošinot videi draudzīgu atpūtu un brīvā laika pavadīšanu Geļenovas parkā, lai mazinātu cilvēku plūsma citās ezera piekļuves vietās un veidotu vienu centralizētu atpūtas vietu. Ilgtermiņa mērķis: Saglabāt Dabas lieguma ”Jašas-Bicānu ezers” dabas vērtības , aizsargājot to ainavisko struktūru , kā arī sugu un biotopu daudzveidību, līdzsvarojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās intereses.

Projekta uzdevumi

1. Veicināta Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers”dabas vērtību, sugu,biotopu un vides resursu saglabāšana un izmantošana, saskaņā ar Dabas lieguma "Jašas- Bicānu ezers" dabas aizsardzības plānu; 2. Izveidota jaunu tūrisma infrastruktūras objektu saskaņā ar Dabas lieguma "Jašas- Bicānu ezers" dabas aizsardzības plānu: 2.1. Izbūvēta laivu ielaišanas vieta (slips). 3. Atjaunota esošā tūrisma infrastruktūra saskaņā ar Dabas liegumu “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu: 3.1. Atjaunota laivu piestātne (pagarināta 23m, uz piestātnes uzstādīti soliņi -2.gab., skatu platformas pievienošana pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti). 3.2. Atjaunots piebraucamais ceļš ~225m, nobrauktuve ~ 21,75 garumā un stāvlaukums- 377 m², (11 automašīnām un 2 automašīnām ar treileriem). 3.3. Labiekārtota teritorija (atjaunota WC( uzstādīta WC un atkritumu konteineru nojume) , atkritumu urna 1.gab, uzstādīta velonovietne 1.gab,, informācijas stendu uzstādīšana 1.gab, koka lete( zivju mērīšanai)) 2.gab., 4. Veicināta Bicānu ezera apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā. 5. Nodrošināta publisko ūdeņu vides pieejamība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzība. 6. Palielināta sabiedrības interese par dabas vērtībām. 7. Nodrošināta Bicānu ezera piekrastes ūdens akvatorijas uzraudzība un aizsardzības pasākumu veikšana.

Projekta rezultāti

1. Veicināta Dabas lieguma “Jašas-Bicānu ezers”dabas vērtību, sugu,biotopu un vides resursu saglabāšana un izmantošana, saskaņā ar Dabas lieguma "Jašas- Bicānu ezers" dabas aizsardzības plānu; 2. Izveidota jaunu tūrisma infrastruktūras objektu saskaņā ar Dabas lieguma "Jašas- Bicānu ezers" dabas aizsardzības plānu: 2.1. Izbūvēta laivu ielaišanas vieta (slips). 3. Atjaunota esošā tūrisma infrastruktūra saskaņā ar Dabas liegumu “Jašas-Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu: 3.1. Atjaunota laivu piestātne (pagarināta 23m, uz piestātnes uzstādīti soliņi -2.gab., skatu platformas pievienošana pielāgošana cilvēkiem ar invaliditāti). 3.2. Atjaunots piebraucamais ceļš ~225m, nobrauktuve ~ 21,75 garumā un stāvlaukums- 377 m², (11 automašīnām un 2 automašīnām ar treileriem). 3.3. Labiekārtota teritorija (atjaunota WC( uzstādīta WC un atkritumu konteineru nojume) , atkritumu urna 1.gab, uzstādīta velonovietne 1.gab,, informācijas stendu uzstādīšana 1.gab, koka lete( zivju mērīšanai)) 2.gab., 4. Veicināta Bicānu ezera apsaimniekošanas attīstība Riebiņu novadā. 5. Nodrošināta publisko ūdeņu vides pieejamība, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzība. 6. Palielināta sabiedrības interese par dabas vērtībām. 7. Nodrošināta Bicānu ezera piekrastes ūdens akvatorijas uzraudzība un aizsardzības pasākumu veikšana.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Riebiņu novada dome
Riebiņi, Saules 8, LV-5326
Projekta kopējās izmaksas 43 122.58 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.