• Sākums >
  • Papes ezera apsaimniekošana

Papes ezera apsaimniekošana

Reģ Nr. 1-08/27/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta īstermiņa mērķis ir ieviest konkrētus dabas apsaimniekošanas pasākumus, kas iekļauti ar DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2023) prioritāro pasākumu sarakstā: Mērķis: 4.2.13 Saglabāta un uzlabota Papes ezera bioloģiskā daudzveidība: Apsaimniekošanas pasākumi mērķa sasniegšanai: 4.2.13.9. Ezera padziļināšana un regulāra gultnes tīrīšana, DAP 116 lpp.; 4.2.13.10. Īpaši aizsargājamo biotopu audžu saglabāšana, DAP 116lpp.; 4.2.13.4. Amerikas ūdeļu izķeršana. (DAP, 115 lpp.). Ilgtermiņa: Projekta ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt pakāpenisku DP „Pape” dabas aizsardzības plāna (2007-2023) prioritāro pasākumu ieviešanu dabas lieguma- Papes ezers teritorijā, lai sekmētu Eiropas Savienības (ES) nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu (Natura 2000 teritorija). Projekta ieviešana ilgtermiņā ir saistīta ar Latvijas starptautisko saistību izpildi.

Projekta uzdevumi

1. Papes ezera caurteces kanālu tīrīšana pie Papes ezera kanāla. 2. Papes ezera piekrastes niedrāja izpļaušanu starp kanāliem, kas savienojas ar Papes kanālu. 3. Amerikas ūdeļu izķeršana

Projekta rezultāti

1. Papes ezera caurteces kanālu tīrīšana pie Papes ezera kanāla. 2. Papes ezera piekrastes niedrāja izpļaušanu starp kanāliem, kas savienojas ar Papes kanālu. 3. Amerikas ūdeļu izķeršana

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.10.2022
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 26 251.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 251.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 26 251.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.