• Sākums >
  • Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2.kārta

Limbažu Dūņezera ūdensaugu aizauguma samazināšanas 2.kārta

Reģ Nr. 1-08/3/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt ūdensaugu aizauguma samazināšana Limbažu Dūņezerā 2.kārtu saskaņā ar noteiktajiem sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Dabas aizsardzības plānā Īpaši aizsargājamā dabas teritorijā Dabas liegumā “Dūņezers”. Ilgtermiņa: Projekta īstenošana veicinās biogēnu koncentrācijas samazināšanu Dūņezerā, iegrimušās veģetācijas atjaunošanos, ūdensaugu sugu daudzveidības palielināšanos, kopumā aktivitāšu īstenošana dos ieguldījumu īpaši aizsargājamo sugu un ES nozīmes biotopu pastāvēšanai.

Projekta uzdevumi

1. Tehnisko noteikumu saņemšana un iepirkuma veikšana ūdensaugu aizauguma samazināšanas darbu veikšanai. 2. Ūdensaugu aizauguma samazināšanas darbu veikšana Dūņezerā. 3. Projekta vadības un publicitātes nodrošināšana.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Limbažu novada pašvaldība
Limbaži, Rīgas iela 16, LV-4001
Projekta kopējās izmaksas 42 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 800.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.