• Sākums >
  • Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana

Aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” tūrisma infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana

Reģ Nr. 1-08/9/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: veikt esošā tūrisma infrastruktūras tīkla atjaunošanu un uzlabošanu aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”, labiekārtojot ezeru krastus, tādējādi mazinot antropogēno slodzi un iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām. Ilgtermiņa: sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” teritorijas apmeklētājiem, vienlaikus saskaņojot dabas aizsardzības, zemes īpašnieku un teritorijas apmeklētāju intereses, kā arī saglabājot vizuālo vērtību un ekoloģisko procesu norisi.

Projekta uzdevumi

1. Izbūvēta laipa Dzērves ezera krastā 1 gab.; 2. Veikta niedru pļaušana Dzērves ezerā 0,03 ha platībā 2 reizes; 3. Veikta Dzērves ezera krasta nostiprināšana ieklājot ģeotekstilu 55 m2 platībā; 4. Uzstādīts apmeklētāju skaitītājs pie Dzērves ezera laipas – 1 gab.; 5. Veikta Palpiera ezera krasta nostiprināšana ieklājot ģeotekstilu 55 m2 platībā; 6. Veikta niedru pļaušana Ilgāja ezerā 0,4 ha platībā 2 reizes; 7. Veikta Ilgāja ezera krasta nostiprināšana ieklājot ģeotekstilu 82,5 m2 platībā; 8. Izbūvēta laipa Eniķu ezera krastā 1 gab.; 9. Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija koka laipu izbūvei un veikta autoruzraudzība – 1 pakalpojums; 10. Veikta būvuzraudzība koka laipu izbūvei – 1 pakalpojums.

Projekta rezultāti

1. Izbūvēta laipa Dzērves ezera krastā 1 gab.; 2. Veikta niedru pļaušana Dzērves ezerā 0,03 ha platībā 2 reizes; 3. Veikta Dzērves ezera krasta nostiprināšana ieklājot ģeotekstilu 55 m2 platībā; 4. Uzstādīts apmeklētāju skaitītājs pie Dzērves ezera laipas – 1 gab.; 5. Veikta Palpiera ezera krasta nostiprināšana ieklājot ģeotekstilu 55 m2 platībā; 6. Veikta niedru pļaušana Ilgāja ezerā 0,4 ha platībā 2 reizes; 7. Veikta Ilgāja ezera krasta nostiprināšana ieklājot ģeotekstilu 82,5 m2 platībā; 8. Izbūvēta laipa Eniķu ezera krastā 1 gab.; 9. Izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija koka laipu izbūvei un veikta autoruzraudzība – 1 pakalpojums; 10. Veikta būvuzraudzība koka laipu izbūvei – 1 pakalpojums.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 01.04.2022
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldība
Alūksne, Dārza iela 11, LV-4301
Projekta kopējās izmaksas 31 834.49 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 651.04 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 367.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.