• Sākums >
  • Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem

Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem

Reģ Nr. 1-08/32/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: Labiekārtot un uzlabot tūrisma infrastruktūru, izvietojot norādes zīmes, informācijas un aizlieguma zīmes, informācijas stendus dabas izziņas takā 6 km garumā, kas virzās apkārt 110 ha lielam briežu dārzam, kas atrodas Litenes pagastā “Natura 2000” teritorijā dabas liegumā “Sitas un Pededzes paliene”, kā arī uz taku un vietās, kur būs iespējams novietot automašīnas. Mērķis ir veidot šo dabas aizsardzības zonu interesantu, pievilcīgu un informatīvi izzinošu tūristiem, kā arī laivotājiem, kas laivo pa turpat līdzās esošo Pededzes upi, tādējādi arī informējot un izglītojot sabiedrību par to. Ilgtermiņa mērķis: Palielināt tūristu interesi par šo dabas aizsargājamo teritoriju. Veicināt sabiedrībā atbildību un izpratni par apkārtējo vidi un dabas vērtību saglabāšanu, nodrošinot tūristu izglītošanu par dabas un aizsargājamajām vērtībām šajā apvidū. Nodrošināt šī tūrisma maršruta iekļaušanu Gulbenes novada tūrisma piedāvājumā, dažādojot kopējo novada tūrisma piedāvājumu un radot papildu iespējas dabas tūrisma iespēju izmantošanā, kas pēdējā laikā kļūst aizvien aktuālākas un pieprasītākas.

Projekta uzdevumi

1. Gan uz dabas taku, gan arī pašā dabas takas teritorijā 6 km garumā, kā arī uz vietām, kur novietot automašīnas, tiks izvietotas 5 ĪADT informācijas stendus A0, 9 ĪADT katedras tipa informācijas stendus A3, 2 ĪADT robežstabus ar teritorijas nosaukumu un kategoriju pie ieejas teritorijā, 2 ĪADT virzienu norāžu stabus, 2 stabus un 4 Litenes pagasta un ciema vienota stila norāžu zīmes, nodrošinot informatīvas informācijas pieejamību par teritoriju un taku, izzinošas informācijas pieejamību par dabas liegumā sastopamajām dabas bagātībām un saudzīgu izturēšanos pret tām (projekta pieteikuma pielikums Nr.2 “Labiekārtojuma elementu shēma”). 2. Tiks veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana, padarot dabas taku pieejamu un interesantu sabiedrībai. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” par to nodrošinās publicitāti savos informācijas kanālos (mājaslapā www.visitgulbene.lv (2020.gadā - 51 645 lietotāji, 176 792 lapu skatījumi), facebook.com profilā “Tourism Gulbene” (4545 sekotāji), draugiem.lv profilā “Tūrisms Gulbenes novadā” (2016 sekotāji), instagram.com “visit_gulbene” (1554 sekotāji), twitter.com profilā “Gulbenes novada TIC” (1525 sekotāji), kā arī sniegs informāciju masu medijiem. 3. Labiekārtojot un uzlabojot infrastruktūru dabas takā, plānota apmeklētāju skaita palielināšanās par 30-40%. Tā būs iespēja piedāvāt šo objektu kā interesantu un daudzveidīgu dabas un aktīvā tūrisma galamērķi. 4. Atbalsts un motivācija dabas takas īpašniekam, kā arī piegulošo teritoriju apsaimniekotājiem turpināt rūpēties par šo vērtīgo dabas aizsardzības zonu. Uzstādīts 1 apmeklētāju skaitītājs, izbūvēti 2 skatu torņi, 2 atpūtas vietas laivotājiem. 5. Veicināta sadarbība starp Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un uzņēmējiem, kā arī uzņēmējiem savā starpā, veidojot saistošu tūrisma piedāvājumu turpmāk. 6. Izveidota sadarbība ar Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrības vadītāju Elviju Kantānu, kurš uzņemsies vadīt izzinošas ekskursijas dabas takā un dabas lieguma teritorijā. Projekta noslēgumā noorganizēts viens pasākums, projekta uzturēšanas laikā vismaz 1 pasākums pusgadā. 7. Izveidotas vismaz 5 projekta publikācijas saskaņā ar publicitātes plānu (projekta pieteikuma pielikums Nr.1 “Plānotie projekta publicitātes pasākumi”).

Projekta rezultāti

1. Gan uz dabas taku, gan arī pašā dabas takas teritorijā 6 km garumā, kā arī uz vietām, kur novietot automašīnas, tiks izvietotas 5 ĪADT informācijas stendus A0, 9 ĪADT katedras tipa informācijas stendus A3, 2 ĪADT robežstabus ar teritorijas nosaukumu un kategoriju pie ieejas teritorijā, 2 ĪADT virzienu norāžu stabus, 2 stabus un 4 Litenes pagasta un ciema vienota stila norāžu zīmes, nodrošinot informatīvas informācijas pieejamību par teritoriju un taku, izzinošas informācijas pieejamību par dabas liegumā sastopamajām dabas bagātībām un saudzīgu izturēšanos pret tām (projekta pieteikuma pielikums Nr.2 “Labiekārtojuma elementu shēma”). 2. Tiks veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana, padarot dabas taku pieejamu un interesantu sabiedrībai. Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” par to nodrošinās publicitāti savos informācijas kanālos (mājaslapā www.visitgulbene.lv (2020.gadā - 51 645 lietotāji, 176 792 lapu skatījumi), facebook.com profilā “Tourism Gulbene” (4545 sekotāji), draugiem.lv profilā “Tūrisms Gulbenes novadā” (2016 sekotāji), instagram.com “visit_gulbene” (1554 sekotāji), twitter.com profilā “Gulbenes novada TIC” (1525 sekotāji), kā arī sniegs informāciju masu medijiem. 3. Labiekārtojot un uzlabojot infrastruktūru dabas takā, plānota apmeklētāju skaita palielināšanās par 30-40%. Tā būs iespēja piedāvāt šo objektu kā interesantu un daudzveidīgu dabas un aktīvā tūrisma galamērķi. 4. Atbalsts un motivācija dabas takas īpašniekam, kā arī piegulošo teritoriju apsaimniekotājiem turpināt rūpēties par šo vērtīgo dabas aizsardzības zonu. Uzstādīts 1 apmeklētāju skaitītājs, izbūvēti 2 skatu torņi, 2 atpūtas vietas laivotājiem. 5. Veicināta sadarbība starp Gulbenes novada pašvaldības aģentūru “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” un uzņēmējiem, kā arī uzņēmējiem savā starpā, veidojot saistošu tūrisma piedāvājumu turpmāk. 6. Izveidota sadarbība ar Ziemeļvidzemes putnu pētniecības biedrības vadītāju Elviju Kantānu, kurš uzņemsies vadīt izzinošas ekskursijas dabas takā un dabas lieguma teritorijā. Projekta noslēgumā noorganizēts viens pasākums, projekta uzturēšanas laikā vismaz 1 pasākums pusgadā. 7. Izveidotas vismaz 5 projekta publikācijas saskaņā ar publicitātes plānu (projekta pieteikuma pielikums Nr.1 “Plānotie projekta publicitātes pasākumi”).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2021
Īstenotājs Gulbenes novada pašvaldība
Gulbene, Ābeļu iela 2, LV-4401
Projekta kopējās izmaksas 9 245.85 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 321.27 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.