• Sākums >
  • Vides NVO - katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā

Vides NVO - katalizators un virzītājs sadarbībai aprites ekonomikas jomā

Reģ Nr. 1-08/47/2021

Projekta mērķis

Biedrība ir ieinteresēta darboties aprites ekonomikas jomā, tā ir saistīta ar esošo kompetenci, projektu iestrādnēm, kā arī turpmākiem pētniecības un praktisko iniciatīvu plāniem. Biedrība saskata vairākus izaicinājumus “Rīcības plāna pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam” ieviešanai Latvijā, kā piemēram, tautsaimniecības liela atkarība no dabas resursiem, zema resursu produktivitāte, tehnoloģiju un iniciatīvu trūkums otrreizējo izejvielu pārstrādē un izmantošanā. Pāreja uz aprites ekonomiku paredz valsts ekonomikas pārveidi un šajā gadījumā ļoti būtisks ir plašs sabiedrības atbalsts, sabiedrības patēriņa un kultūras maiņa. Biedrība vēlas ieviest un pilotēt zinātniski apstiprinātu metodiku uzvedības maiņai patēriņa paradumu un atkritumu radīšanas jomā C4D (communication for development), kas iever gan šķēršļu un ierobežojumu analīzi, gan motivācijas instrumentu izstrādi, komunikācijas/informācijas izplatīšanas vadlīnijas, priekšlikumus/vadlīnijas lēmumu pieņēmējiem, gan nepieciešamās praktiskās darbības aprites uzvedības veicināšanai.

Projekta uzdevumi

1. Projektā iesaistīto partneru apzināšana, potenciālo tēmu izpēte, definēšana un izstrāde; 2. Starpnodevuma aprobācija un sadarbība ar iesaistītajām pusēm (stakeholderiem) – dažādu nozaru ministriju un pašvaldību pārstāvjiem, VVD, BVKB; 3. Nodevuma sagatavošana tematiskajā sadarbības aktivitātē “Aprites ekonomikas jomā”; 4. Projektu sagatavošanas spēju stiprināšana ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu piesaistē.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts tematiskais ietvars starpnodevuma un nodevuma realizēšanai; 2. Sarīkoti un novadīti četri semināri (klātienē vai attālināti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai u.c. ietekmējošajiem apstākļiem) iesaistītajām pusēm, sasniedzot kopējo auditoriju – vismaz 100 dalībnieki; 3. Sagatavots tematiskais nodevums. Izstrādājot nodevumu, sadarboties ar projektu iesniegumu konkursā "Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un kapacitātes stiprināšana” tematiskās sadarbības aktivitātes “Aprites ekonomikas jomā” īstenošanā iesaistītājām organizācijām – biedrību “Zaļā brīvība” un nodibinājumu “Pasaules dabas fonds”; 4. Sagatavoti un iesniegti 3 projekti vietējās un/vai starptautiskās programmās. Ilgtermiņa ieguldījums / rezultāts: 1. Sekmēta projekta veiksmīga ieviešana; 2. Iesaistīto pušu kapacitātes un zināšanu paaugstināšana aprites ekonomikas jomā; 3. Iesaistīto pušu kapacitātes un zināšanu paaugstināšana aprites ekonomikas jomā; 4. Kapacitātes un zināšanu paaugstināšana iesaistīto jomu pārstāvjiem un dažādu institūciju darbiniekiem (stakeholders).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2022
Īstenotājs Baltijas krasti
Rīga, Kr.Barona iela 31a-19, LV-1011
Projekta kopējās izmaksas 24 999.30 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 999.30 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 999.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.