• Sākums >
  • Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā

Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā

Reģ Nr. 1-08/34/2021

Projekta mērķis

Emzes parka kultūrvēsturiskās zonas ap Emzes dīķi tūrisma infrastruktūras uzlabošana, nodrošinot sakārtotu, pieejamu teritoriju, kā arī informācijas un izziņas iespējas par unikālo dabas objektu, tajā pašā laikā mazinot nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Ilgtermiņā veicināt vietējo iedzīvotāju un viesu informētību par unikālo dabas vērtību “Emzes parku” un pakāpeniski nodrošināt parka pieejamību plašākā mērogā, tādejādi nodrošinot optimālu līdzsvaru starp parka dabas vērtību un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un parka atpūtas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu.

Projekta uzdevumi

Projekta “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” ietvaros plānots veikt aktivitātes saskaņā ar spēkā esošā “Dabas pieminekļa aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Emzes parks” dabas aizsardzības plāns” apsaimniekošanas pasākumiem B8 (Cilvēka klātbūtnes noplicinošās ietekmes mazināšana dabas lieguma zonā, sakārtojot takas un teritoriju minimāli labiekārtojot) un D2 (Pirmās kārtas īstenošana: galveno taku sakārtošana, 3 informācijas stendu, atkritumu urnu, solu izlikšana (..) ) E1 (sabiedrības informēšana par dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām un atpūtas iespējām Emzes parkā (informācijas sagatavošana un izplatīšana. Informācijas stendu izgatavošana un izlikšana.). Galvenie projekta rezultāti: Uzlabota tūrisma infrastruktūra Emzes parkā ap Emzes dīķi, ietverot tādas darbības kā 1)taciņu ap Emzes dīķi atjaunošana (~ 866 m garumā); 2)taciņu papildinošu labiekārtojuma elementu izvietošana (7 soli, 2 dalīto atkritumu urnas, 2 norobežojošu elementu komplekti motorizētā transporta ierobežošanai); 3)papildinošanas izzinošas un informatīvas tūrisma infrastruktūras elementu izvietošana teritorijā (2 informācijas stendi, 3 virzienu norāžu stabi, 5 takas marķējuma stabi, 2 robežstabi).

Projekta rezultāti

Projekta “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” ietvaros plānots veikt aktivitātes saskaņā ar spēkā esošā “Dabas pieminekļa aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Emzes parks” dabas aizsardzības plāns” apsaimniekošanas pasākumiem B8 (Cilvēka klātbūtnes noplicinošās ietekmes mazināšana dabas lieguma zonā, sakārtojot takas un teritoriju minimāli labiekārtojot) un D2 (Pirmās kārtas īstenošana: galveno taku sakārtošana, 3 informācijas stendu, atkritumu urnu, solu izlikšana (..) ) E1 (sabiedrības informēšana par dabas un kultūrvēsturiskām vērtībām un atpūtas iespējām Emzes parkā (informācijas sagatavošana un izplatīšana. Informācijas stendu izgatavošana un izlikšana.). Galvenie projekta rezultāti: Uzlabota tūrisma infrastruktūra Emzes parkā ap Emzes dīķi, ietverot tādas darbības kā 1)taciņu ap Emzes dīķi atjaunošana (~ 866 m garumā); 2)taciņu papildinošu labiekārtojuma elementu izvietošana (7 soli, 2 dalīto atkritumu urnas, 2 norobežojošu elementu komplekti motorizētā transporta ierobežošanai); 3)papildinošanas izzinošas un informatīvas tūrisma infrastruktūras elementu izvietošana teritorijā (2 informācijas stendi, 3 virzienu norāžu stabi, 5 takas marķējuma stabi, 2 robežstabi).

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.06.2022
Īstenotājs Gulbenes novada pašvaldība
Gulbene, Ābeļu iela 2, LV-4401
Projekta kopējās izmaksas 41 470.08 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 999.46 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 999.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.