• Sākums >
  • Tehnoloģiskie risinājumi apmeklētāju plūsmas pārvaldībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Tehnoloģiskie risinājumi apmeklētāju plūsmas pārvaldībai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Reģ Nr. 1-08/36/2021

Projekta mērķis

Apmeklētāju automātisko skaitītāju iegāde un oriģināla risinājuma attīstīšana ūdenstūristu uzskaišu veikšanai visaptveroša īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju monitoringa vajadzībām. Risinājums tiktu savietots ar izveidoto digitālo ģeotelpijas platformu datu uzkrāšanai, analīzei un interpretēšanai, kas būtu pieejams DAP speciālistiem un VIA.

Projekta uzdevumi

1. Apmeklētāju automātisko skaitītāju iegāde un uzstādīšana 2. Risinājuma izstrāde ūdenstūristu uzskaišu veikšanai, risinājuma ieviešana izmēģināšanai 3. Programmatūras iegāde skaitītāju datu apstrādei un vizualizēšanai. 4. Rokasgrāmatas izveide DAP speciālistiem HESPI ģeotelpijas datu platformas lietošanai

Projekta rezultāti

1. Iegādāti un uzstādīti, kopējā monitoringa sistēmā iesaistīti 5 jauni apmeklētāju automātiskie skaitītāji, kas tiek izmantoti kā pārvietojamie īslaicīgai izvietošanai dažādās ĪADT vietās Latvijā vai stacionārie, ja tas atbilst metodikai. 2. Izstrādāts 1 risinājums ūdenstūristu uzskaišu veikšanai ar papildu vēl vienu apmeklētāju automātisko skaitītāju tehnoloģisko bāzi. 3. Iegādāta atbilstošā programmatūra skaitītāju datu apstrādei un vizualizēšanai. 4. Izveidota 1 rokasgrāmata DAP speciālistiem jau izveidotās VIA HESPI ģeotelpijas datu platformas lietošanai: DAP rīcībā esošo skaitītāju datu ievadei, uzkrāšanai, galveno izpildes rādītāju analīzei un apskatei, sasaistei ar citiem datiem par tūrisma plūsmu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Vidzemes Augstskola
Valmiera, Cēsu iela 4, LV-4201
Projekta kopējās izmaksas 16 539.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 885.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 885.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.