• Sākums >
  • Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām

Reģ Nr. 1-08/48/2021

Projekta mērķis

Stiprināt vides organizāciju sadarbību un kapacitāti, veicinot organizāciju mijiedarbību un koordinētu līdzdarbošanos vides politikas jautājumu risināšanā

Projekta uzdevumi

1. Tematiskās sadarbības grupas (Dabas kapitāla) vadīšana un koordinēšana, izstrādājot tematisko ziņojumu 2. Tematiskā ziņojuma izstrāde par pozitīvas attieksmes veidošanu par dabas kapitālu, sabiedrības informēšanu un zinātnes atziņu nodošanu 3. Komunikācijas un sadarbības procesu pilnveidošana

Projekta rezultāti

Sagatavots ziņojums “Viedāka sabiedrība dabai un ekosistēmām” projektu konkursa aktivitātē “Dabas kapitāls“. Ziņojums sagatavots sadarbībā ar nodibinājumu “Latvijas Dabas fonds”, nodibinājumu “Pasaules dabas fonds” un biedrību “Latvijas Ornitoloģijas biedrība”

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2022
Īstenotājs Baltijas Vides Forums
Rīga, Antonijas iela 3-8, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 24 991.11 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 991.11 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 991.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.