Nemēslo mežā

Reģ Nr. 1-08/42/2021

Projekta mērķis

1)Mazināt atkritumu daudzumu, ko cilvēki atstāj mežos un citās dabas platībās, aicinot un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos mežu, atpūtas un dabas objektu sakopšanā; 2)Īstenot, pilnveidot un attīstīt 2005. gadā veiksmīgi uzsākto informatīvo sociālās atbildības kampaņu, kas vērsta pret mežu piesārņošanu un tās radītajām sekām, veicinot sabiedrības attieksmes un uzvedības maiņu pret atkritumu atstāšanu mežos.

Projekta uzdevumi

1. Izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšana par meža, kā arī citu dabas platību aizsardzību bērnu, vecāku un skolotāju mērķauditorijās. 2. Bērnu un jauniešu izglītošana par meža piesārņošanas tematiku skolās un nometnēs. 3. Mežu un citu dabas objektu piesārņotības jautājumu aktualizēšana masu saziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu AS „Latvijas valsts meži” jau kopš 2005.gada īsteno kampaņu „Nemēslo mežā” – 2021. gadā iecerēts turpināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par meža un citu dabas platību aizsardzības jautājumiem. 2021. gada projekta realizācijas noslēgumā plānoti šādi rezultāti: 1) Izstrādāts jauns metodiskais un mācību līdzeklis “Meža izziņas mugursoma” 5. – 9. klašu skolēniem par ilgtspējīgu atpūtu dabā un praktiskām meža pētījumu iespējām kompetenču izglītības apguvē dabaszinībās un ģeogrāfijā. 2) Izstrādāti 11 jauni dabā brīvi pieejami interaktīvi meža izziņas maršruti dažādos Latvijas reģionos ar kopumā 110 digitāliem izglītības kontrolpunktiem skolām un ģimenēm par ilgtspējīgu attieksmi pret meža vidi un dabai draudzīgu atpūtu mežā. 3) Noorganizēta ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” norise vismaz 100 Latvijas bērnudārzos, iesaistot ap 2000 pirmsskolas audzēkņu aktivitātēs par tīriem mežiem. 4) Noritējušas vairāk kā 100 kampaņas “Nemēslo mežā” galvenā tēla Cūkmena izglītojošas stundas skolās, bērnudārzos un bērnu nometnēs, publiskos pasākumos, izglītojot vismaz 1000 cilvēkus. 5) Noorganizēti tālākizglītības kursi meža vides izglītībā klātienē vai attālināti 100 vispārizglītojošo skolu pedagogiem, īstenojot divas IZM akreditētas kursu programmas 12 stundu un 36 stundu apjomā par izglītību ilgtspējīgai attīstībai. 6) Aktualizēts mežu un citu dabas platību piesārņošanas problēmjautājums masu saziņas līdzekļos preses publikāciju, radio un TV sižetu formā. 7) Sakopti meži, kā arī citas dabas platības publiskās talkās un izglītota sabiedrība ar augstāku vides apziņu.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2021
Īstenotājs Latvijas valsts meži, AS
Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.