• Sākums >
  • Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā

Sikspārņu izziņas dzīvās skolas izveide Lūznavas muižas un parka teritorijā

Reģ Nr. 1-08/15/2021

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izveidot sikspārņu izziņas dabas skolu Lūznavas muižas un tā parka teritorijā, kas ļautu sabiedrībai vairāk uzzināt, izprast un izpētīt Rāznas nacionālā parka teritorijā, Lūznavā un tās apkārtnē mītošos sikspārņus, viņu dzīvesveidu un nozīmi dabas procesos, veicinātu sikspārņu sugas aizsardzību, kā arī uzlabotu Lūznavas muižas tūrisma infrastruktūras piedāvājumu, kas vērsts uz kvalitatīvāku un interesantāku Lūznavas muižas bēniņos un parkā esošo aizsargājamo sugu, t.i. sikspārņu izzināšanu un aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. Veikt sikspārņu izpēti; 2. 16 stundu apmācības vismaz 20 interesentiem; 3. Uzlabot Lūznavas muižas tūrisma infrastruktūras piedāvājumu; 4.Projekta publicitātes nodrošināšana.

Projekta rezultāti

1. Veikta sikspārņu izpēte ar mērķi atrast, pirmkārt, vērtīgākās sikspārņu barošanās vietas Lūznavas tuvumā, otrkārt, mēģināt atrast vēl nezināmas sikspārņu kolonijas, un izstrādāts bukletu par sikspārņiem Rāznas nacionālā parka teritorijā, Lūznavā un tās apkārtnē (buklets tiks izdots četrās valodās – latviešu, latgaliešu, angļu un krievu, katrā valodā A5 formātā tiks izdoti 500 eksemplāri, būs pieejama arī bukleta digitālā versija), dienas un nakts mācībām paredzētu materiālu (10 A4 formāta interaktīvās darba lapas digitālā veidā četrās valodās - latviešu, latgaliešu, angļu un krievu, dažādam vecumam, t.i. 5- bērniem līdz 12 gadiem un 5 -pieaugušajiem), sabiedrības (Lūznavas muižas un tā parka apmeklētāju) izglītošanai un informēšanai. 2. Tiks nodrošinātas 16 stundu apmācības vismaz 20 interesentiem jeb mentoriem par sikspārņiem, ar kuriem pēc apmācībām tiks slēgta vienošanās, kas paredzēs, ka viņi turpmāk veiks dažāda vecuma iedzīvotāju grupām sikspārņu izziņas stundu vadīšanu (dienas un nakts formātā). Projekta laikā tiks nodrošināta vismaz 20 apmācību novadīšana sabiedrībai; 3. Plānots uzlabot Lūznavas muižas tūrisma infrastruktūras piedāvājumu, izveidojot sikspārņu izziņas dabas skolu Lūznavas muižas un tās parka teritorijā, kurā norisināsies sabiedrības apmācības process: - izveidot pastāvīgu informatīvu izstādi Lūznavas muižas bēniņos par Latvijā sastopamo 16 sikspārņu sugām (16 foto kanvas), kur katrā tiks ietverta attiecīgās sugas sikspārņa foto, īss raksturojošs apraksts par sugu un sikspārņa reālo izmēru makets/rasējums, kas ļaus apjaust dzīvnieka reālos izmērus un apveidus; - izveidot interaktīvo spēli par sikspārņu izzināšanu dažādiem vecuma līmeņiem; - iegādājoties papildus 10 ultraskaņas detektorus sikspārņu izpētei (LAT RUS projektā “630 Versts Full of Feeling” Lūznavas muižai jau ir iegādāti sikspārņu 11 ultraskaņas detektori, papildus nepieciešami, lai varētu nodrošināt vidēji lielas klases (20 personām) to lietošanu vienlaicīgi); - izveidot āra klasi nodarbību nodrošināšanai klātienes klausītājiem un dalībniekiem (plānots -nodrošināt sēdvietas līdz 48 personām)., t.i. parkā uzstādot solus jeb amfiteātra tipa sēdvietas (plānoti - dabai draudzīga materiāla 24 metāla karkasa soli apsisti ar impregnētiem dēļiem) ērtākai sabiedrības apmācības procesa nodrošināšanai, tā papildinot parkā jau esošo infrastruktūru laipu (4x5m) ar pontonu (4x3m), ko var izmantot par mentoru, pedagogu, stāstnieku, dabas pētnieku uzstāšanās vietu un eksperimentu veikšanas vietu; - sikspārņa skulptūras izveide un uzstādīšana 4.Projekta publicitātes nodrošināšana Sagatavot preses relīzi par projektu, atspoguļojot projekta rezultātus un iespējas, ko projekta laikā un pēc projekta realizēšanas Lūznavas muižas un tā parka apmeklētāji varēs saņemt. Relīze tiks ievietota internetā Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv (unikālie šīs mājas lapas apmeklētāji 2020. gadā: 1256956), Lūznavas muižas mājas lapā luznavasmuiza.lv (unikālie šīs mājaslapas apmeklētāji 2020. gadā: 20683), Lūznavas muižas kontos sociālajos tīklos: Instagram (2020. gadā: 1505 sekotāji), Facebook: (2020. gadā: 3203 sekotāji), draugiem.lv: (2020. gadā: 245 sekotāji), kā arī nosūtīta Dabas aizsardzības pārvaldei ar lūgumu, to publicēt mājas lapā www.daba.gov.lv. Tiks sagatavots viens televīzijas sižets un raidīts vietējā televīzijā, kā arī ievietots Rēzeknes novada un Lūznavas muižas mājas lapās. Sagatavots viens raksts un publicēts vietējā preses izdevumā. Tiks elektroniski izsūtīta informācija par iespēju projekta ietvaros izstrādāto mācību materiāla un bukleta elektronisko versiju izmantot Dabas aizsardzības pārvaldei, dažādiem tūrisma informācijas sniedzējiem (mērķis - informēt Lūznavas muižas apmeklētājus), Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Izglītības pārvaldēm (mērķis - informēt pilsētas un novada izglītības iestādes pedagogus un skolēnus), Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijai un Daugavpils universitātei (mērķis - informēt mācībspēkus un studentus), kā arī informēts par iespējām, kas tiek piedāvātas dabas klasē Lūznavas muižas un tā parka teritorijā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2022
Īstenotājs Rēzeknes novada pašvaldība
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95A, LV-4601
Projekta kopējās izmaksas 26 146.96 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 532.26 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 23 532.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.