• Sākums >
  • Zaļās brīvības kapacitātes stiprināšana

Zaļās brīvības kapacitātes stiprināšana

Reģ Nr. 1-08/51/2021

Projekta mērķis

Stiprināt "Zaļās brīvības" un tās darbinieku zināšanas un kapacitāti darbā ar aprites ekonomikas jautājumiem un klimatneitralitātes jautājumiem, labāk izprotot labās prakses piemērus un vides politikas ieviešanu. Tiks stiprināta nevalstisko organizāciju sadarbība.

Projekta uzdevumi

Sagatavot materiālu pārskatus, kas ietver: - aktuālāko klimata jomas atslēgas vārdu un terminu latviskošanu un iesniegšanu terminoloģijas komisijai; - labākās prakses apkopojumu un piedāvājumu tās adaptācijai Latvijas apstākļiem; - priekšlikumus vides NVO iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā; Organizēt 4 kopīgu pasākumus sadarbībā ar citām vides NVO par tēmām: 1) ES politikas iniciatīvas, 2) dzīvescikla novērtējums, 3) klimata un biodaudzveidības aspekti, 4) kopīga dalība plaši apmeklētā pasākumā, piemēram, sarunu festivālā "Lampa" par tēmu: kā komunicēt par vides pārmaiņām?

Projekta rezultāti

Sadarbībā ar tematiskās grupas vadītāju, biedrību „Baltijas krasti”, sagatavots ziņojums, kas ietver: - labākās prakses apkopojumu un piedāvājumu tās adaptācijai Latvijas apstākļiem; - priekšlikumus vides NVO iesaistei vides politikas praktiskā ieviešanā; - Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanu un pielāgošanos.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2022
Īstenotājs Zaļā brīvība
Rīga, Lapu iela 17, 2. stāvs, LV-1002
Projekta kopējās izmaksas 24 122.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 122.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 122.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.