• Sākums >
  • Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta

Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta

Reģ Nr. 1-08/4/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Emzes parka biotopu stāvokļa uzlabošana, veicot apsaimniekošanas pasākumus saskaņā ar projektā iesaistīto ekspertu un speciālistu izvērtējumu un norādījumiem; kā arī dendroloģiskā stādījuma atjaunošana, ainavu veidošana, meža taku attīrīšana parka pieejamības nodrošināšanai. Ilgtermiņa: Unikāla dendroloģiskā stādījuma “Emzes parks” ilgtspējīga apsaimniekošana, dendroloģiskā stādījuma un biotopu stāvokļa uzlabošana, kopšana un atjaunošana saskaņā ar dabas aizsardzības plānā un rekonstrukcijas projektā paredzētajām aktivitātēm.

Projekta uzdevumi

1. Vērtīgo koku un krūmu stāva novērtējums Emzes parka dabas parka zonas Dienvidu daļā un kopšanas plāna izstrāde 2. Vērtīgo koku un krūmu stāva kopšana un dendroloģiskā piesārņojuma mazināšana saskaņā ar izstrādāto kopšanas plānu 3. Dendroloģiskā stādījuma atjaunošana 4. Meža kopšanas darbi - ainavu veidošana un sanitārā ciršana un meža taku attīrīšana no aizauguma 5. Projekta aktivitāšu autoruzraudzība

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas laikā tika veikts:  meža parka teritorijas novērtējums Emzes parka Dienvidu daļā 31.15 ha platībā un izstrādāts kopšanas plāns;  vērtīgo koku, krūmu stāva un zemsedzes kopšana, mazinot dendroloģisko piesārņojumu 31.15 ha platībā;  meža kopšanas darbi - ainavu veidošana un sanitārā ciršana 2.75 ha apjomā un meža taku attīrīšana 1.67 ha, kā rezultātā pēc projekta darbību pabeigšanas izveidoti vairāki meža taku pastaigu maršruti;  dendroloģiskā stādījuma atjaunošana, iegādājoties un iestādot parka teritorijā 496 stādus, piemeklējot katram no tiem piemērotāko vietu augšanai, kas pilnveido parka kopējo ainavu un rada jaunas, ainaviskās skatu līnijas.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 15.11.2022
Īstenotājs Gulbenes novada pašvaldība
Gulbene, Ābeļu iela 2, LV-4401
Projekta kopējās izmaksas 31 570.79 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 150.88 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 150.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.