Fonda padomes sēdes Nr. 2 - 25.01.2018 rezultāti

1. Projektu konkursu nolikumu apstiprināšana (konkursu izsludināšana) finansējuma saņemšanai no budžeta apakšporgrammas "Vides aizsardzības projekti"
Aktivitāte "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV raidījumos"
Apstiprināt
Aktivitāte "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu radio raidījumos"
Apstiprināt
Aktivitāte "Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos"
Apstiprināt
2. Projekti, kas iesniegti finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Starptautisko saistību izpilde labākai vides pārvaldībai
1-08/7/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 14 558.00 €
Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju pilnveidošana
1-08/2/2018 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 56 751.00 €
Latvijas dalības nodrošināšana starptautisko saistību vides jomā izpildē
1-08/6/2018 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 48 657.00 €
Dendroloģisko stādījumu detalizēta inventarizācija to aizsardzības statusa nodrošināšanai
1-08/20/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 40 000.00 €
Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 2. posms
1-08/21/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 57 394.00 €
Kapacitātes stiprināšana ķīmisko vielu pārvaldībai
1-08/9/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 16 592.00 €
Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā
1-08/16/2018 VARAM
Piešķirt - 10 000.00 €
Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10 000
1-08/13/2018 VARAM
Piešķirt - 30 000.00 €
Radiācijas drošības uzraudzības sistēmas pilnveide
1-08/10/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 81 000.00 €
DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
1-08/25/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 30 730.00 €
Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” pilnveide un popularizēšana
1-08/18/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
“Zaļā izcilība” – veltījums Latvijas simtgadei
1-08/8/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 997.00 €
Fiziskās apsardzes nodrošināšana Dienvidu dīķa teritorijā
1-08/4/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 12 099.00 €
Nacionālie parki laiku lokos
1-08/23/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 40 000.00 €
Atbalsts prezidentūrai Baltijas jūras valstu padomē
1-08/26/2018 VARAM
Piešķirt - 5 550.00 €
Zinātniski izglītojošā laboratorija – fotosintēze
1-08/22/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju
1-08/11/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 33 000.00 €
Ķemeru Nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas pabeigšana un priekšnosacījumu izpilde to turpmākai apsaimniekošanai
1-08/17/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana
1-08/12/2018 Valsts vides dienests
Piešķirt - 20 000.00 €
VARAM kapacitātes celšana valsts atbalsta jautājumos
1-08/1/2018 VARAM
Piešķirt - 9 462.00 €
DAP darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/19/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 20 000.00 €
Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites sistēmas paplašināšana un pilnveidošana
1-08/5/2018 VARAM
Piešķirt - 40 000.00 €
Emisijas faktoru noteikšana koksnes kurināmajam
1-08/14/2018 VARAM
Piešķirt - 22 760.00 €
Biotehnisko pasākumu veikšana bioloģiskās daudzveidības palielināšanai Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajās Rāznas Nacionālā parka mežaudzēs
1-08/24/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Metodiskais atbalsts zaļā iepirkuma piemērošanai
Piešķirt - 35 000.00 €
Latvijas Dabas muzeja kapacitātes stiprināšana darbam ar divām mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem
1-08/3/2018 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 10 505.00 €
Eiropas mobilitātes nedēļas 2018 komunikācijas kampaņa
1-08/15/2018 VARAM
Piešķirt - 18 750.00 €
3. Projekti, kas iesniegti konkursā aktivitātē "Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi"
Dodies ainavās
1-08/307/2017 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 25 445.00 €
Atklāj putnu iepazīšanas burvību 2018
1-08/310/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 19 110.00 €
Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē
1-08/323/2017 Talsu novada pašvaldība
Noraidīt
4. Dažādi
Vadlīnijas – videi draudzīgai meliorācijai
1-08/161/2016 Ūdensaina
Apstiprināt izmaiņas
Par pilnvarojumu Fonda administrācijai akceptēt izmaiņas projektos
Apstiprināt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.