Dodies ainavās

Reģ Nr. 1-08/307/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izcelt un godināt Latvijas tradicionālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas vērtības, aicinot saskatīt īpašo un vērtīgo šodienas Latvijas ainavā, un praktiski parādīt, kā katrs cilvēks savā ikdienā var rūpēties par ainavas vērtībām. Ilgtermiņa: Popularizēt un skaidrot Latvijas simtgades dabas un kultūrvēsturiskajam mantojumam īpaši nozīmīgas ainavas un tās elementus – palīdzēt saskatīt īpašo tagadnes ainavā un likt apzināties, ka šodienas rīcība veido Latvijas ainavu pēc 100 gadiem.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot un noorganizēt 1 projekta uzsākšanas pasākumu/notikumu, lai izceltu ainavu tēmu un paaugstinātu tās nozīmi mediju un ieinteresēto pušu dienaskārtībā; 2. Sagatavot un noorganizēt 3 Latvijas ainavu tūres plašam interesentu lokam, kurās ietverti nozīmīgākie Latvijas lauku ainavu elementi, kas ir saglabājušies ainavā no Latvijas valsts dibināšanas pirmsākumiem; tūres papildināt ar kultūras notikumiem ainavā; 3. Sagatavot un noorganizēt 2 reģionālos seminārus par tradicionālas Latvijas lauku ainavas elementu nozīmi, uzturēšanu un kopšanu šodienas Latvijas ainavā auditorijai, kas tiešā veidā saistīta ar ainavu veidošanu – pašvaldību pārstāvjiem, zemes īpašniekiem, saimniekiem u.c.; 4. Noorganizēt 3 stāstu vakarus plašam interesentu lokam par iegrimšanu Latvijas tradicionālajā dabas un kultūrvēsturiskajā ainavā; 5. Sagatavot 8 faktu lapas un infografikas par atsevišķu elementu (vecu koku, pļavu, akmens, viensētu, līkumu, aleju) nozīmi Latvijas tradicionālajā ainavā, kā arī vienkāršus ieteikumus to saglabāšanā un kopšanā; 6. Sagatavot testu interneta vidē “Kurš ainavas elements esi tu?”; 7. Īstenot komunikāciju masu medijos un e–vidē par projekta tēmas problemātiku un īstenotajiem pasākumiem.

Projekta rezultāti

1. Noticis projekta atklāšanas pasākums/notikums ar vismaz 50 dalībniekiem; 2. Noorganizētas 3 Latvijas ainavu tūres ar vismaz 150 dalībniekiem; 3. Noorganizēti 2 reģionālie semināri par tradicionālas lauku ainavas elementu nozīmi, uzturēšanu un kopšanu šodienas Latvijas ainavā ar vismaz 100 dalībniekiem; 4. Notikuši 3 stāstu vakari par tradicionālās Latvijas dabas un kultūrvēsturisko ainavu tēmu ar vismaz 150 dalībniekiem; 5. Sagatavotas 8 faktu lapas un infografikas par atsevišķu elementu (vecu koku, pļavu, akmeņu, viensētu, līkumu, aleju) nozīmi Latvijas tradicionālajā ainavā; faktu lapas un infografikas izplatītas ieinteresētajām pusēm; 6. Sagatavots tests “Kurš ainavas elements esi tu?”, to aizpildījuši vismaz 1000 cilvēki; 7. Īstenota komunikācija masu medijos (vismaz 10 publikācijas) un e–vidē (regulāra komunikācija).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.08.2018
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 32 567.45 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 242.08 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 445.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.