• Sākums >
  • Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju

Atvedīsim labāko Eiropas pieredzi uz Latviju

Reģ Nr. 1-08/11/2018

Projekta mērķis

VVD cilvēkresursu veiktspējas stiprināšana un kompetences paaugstināšana vides aizsardzības un vides piesārņojuma samazināšanas procesu organizēšanā, pārņemot pozitīvāko Eiropas Savienības valstu pieredzi vides aizsardzības organizēšanā, kas balstīta uz jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem un to nozīmi un ietekmi uz vides piesārņojuma samazināšanu Eiropā.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta izvirzīto mērķi, tiks veiktas sekojošas aktivitātes: 1. tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens, lai iepazītos un ar esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomā attiecībā uz augsnes un gruntsūdens piesārņojuma novēršanu un tā kontroles mehānisma īstenošanu Apvienotajā Karalistē, kā valstī, kurā ir veikti piesārņoto vietu sanācijas darbi, ir pieredze sanēto vietu uzraudzīšanā un kontrolē (t.sk. Ziemeļīrija, Skotija), izvērtējot to un iespēju robežās, pārņemot labās prakses piemērus, gan attiecībā uz piesārņojuma identificēšanu, piesārņojuma sanācijas darba programmu, izskatīšanu un saskaņošanu (izvēloties piemērotāko un efektīvāko sanācijas metodi), sanācijas darbu kontroli un pēc sanācijas monitoringu; 2. tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu, lai iepazītos ar LNG termināļa un koģenerācijas stacijas darbības rezultātā radītā vides piesārņojuma (emisijas gaisā, termināļa darbības potenciālie riski u.tml.) kontroles pasākumiem Klaipēdas ostā. Iegūtās zināšanas un pieredze tiks izmantota kontroles funkciju veikšanai Latvijas ostās, nosacījumu izvirzīšanu atļaujās piesārņojošās darbības veikšanai, tiks iegūta pieredze par koģenerācijas staciju darbības kontroli un ietekmi uz vides piesārņojumu, konkrēti gaisa piesārņojumu, lai varētu sagatavot konkrētus priekšlikumus, veicot kontroles funkcijas un izvirzot nosacījumus izsniedzot vai veicot grozījumus atļaujās piesārņojošo darbību veikšanai ostas termināļiem, dažādām sadedzināšanas iekārtām (jauno prasību piemērošana sadedzināšanas iekārtām) Latvijas teritorijā esošajām ostām; 3. tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens, lai iepazītos un ar esošo likumdošanu un normatīvajiem aktiem vides aizsardzības kontroles un vides politikas īstenošanas jomā attiecībā uz augsnes un gruntsūdens piesārņojuma novēršanu un tā kontroles mehānisma īstenošanu Vācijā, kā valstī, kurā ir attīstīta rūpniecība un notiek intensīva vidi piesārņojošā darbība, izvērtējot to un iespēju robežās, pārņemot labās prakses piemērus, gan attiecībā uz piesārņojuma identificēšanu, piesārņojuma sanācijas darba programmu, izskatīšanu un saskaņošanu (izvēloties piemērotāko un efektīvāko sanācijas metodi), sanācijas darbu kontroli un pēc sanācijas monitoringu; 4. tiks organizēta pieredzes apmaiņa ar Lietuvas kolēģiem par piesārņojošās darbības atļauju izsniegšanas sistēmu Lietuvā, ietverot iesniegumu atļauju saņemšanai iesniegšanas procesu, atļauju iesnieguma izvērtēšanas, atļaujas sagatavošanas un nosacījumu izvirzīšanas procesu, kā arī sabiedrības informēšanu par izsniegtajām atļaujām. Projekta ietvaros plānots apmeklēt Viļņas vides aizsardzības departamentu, lai tiktos ar atbildīgajiem speciālistiem atļauju izsniegšanas jomā, un iepazītos ar atļauju izsniegšanas procesu, apzinātu būtiskākās problēmas atļauju izsniegšanas un nosacījumu izvirzīšanas procesā, lai noskaidrotu, kā organizēt atļaujas sagatavošanas procesā nepieciešamās informācijas ieguvi, kā arī apmeklētu uzņēmumus, kas veic piesārņojošas darbības atbilstoši izsniegtajām atļaujām; 5. tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Austriju, lai gūtu pieredzi atkritumu apsaimniekošanas jomā- atkritumu šķirošana, bioloģisko atkritumu pārstrāde un atkritumu sadedzināšana, tādējādi gūstot pieredzi par atkritumu apsaimniekošanas praksi un atkritumu pārstrādes metodēm Centrāleiropā.

Projekta rezultāti

Veicināt valsts vides dienesta cilvēkresursu profesionālo kapacitāti un veiktspēju, pilnveidojot zināšanas par jaunākajām tehnoloģijām, procesiem un pieeju vides aizsardzības un vides piesārņojuma samazināšanas jautājumu risināšanā, pārņemot pozitīvāko pieredzi Eiropas Savienībā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 53 102.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 53 102.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 33 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.