• Sākums >
  • Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā

Latvijas ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības jomā

Reģ Nr. 1-08/16/2018

Projekta mērķis

Veicināt un iespēju robežās atbalstīt Latvijas ekspertu līdzdalību starptautiskos pasākumos dabas aizsardzības un vides politikas jomā.

Projekta uzdevumi

Latvijas kā dalībpuses piedalīšanos vairākos svarīgos starptautiskos pasākumos, kas veicina pilnvērtīgāku izpratni par dabas daudzveidības politiku starptautiskā mērogā: 1. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību reģionālais seminārs par ekoloģiski un bioloģiski nozīmīgu Baltijas jūras teritoriju apzināšanu; 2. Līguma par sikspārņu aizsardzību Eiropā Padomdevēj komitejas sanāksme; 3. Eiropas Sikspārņu populāciju aizsardzības līguma dalībvalstu sanāksme; 4. Eiropas Zosu platformas darba grupas sanāksme; 5. Līguma par Āfrikas-Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (AEWA) dalībvalstu sanāksme; 6. Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu politikas-zinātnes platformas (IPBES) Kapacitātes darba grupas sanāksme.

Projekta rezultāti

Nodrošināta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieaicināto Latvijas ekspertu līdzdalība starptautisko organizāciju un konvenciju pasākumos dabas aizsardzības jomā.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.