• Sākums >
  • Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10 000

Ūdenssaimniecības datu aktualizācija aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu (CE) no 2000 līdz 10 000

Reģ Nr. 1-08/13/2018

Projekta mērķis

Iegūt precīzu aktuālāko informāciju, lai varētu novērtēt Padomes 1991.gada 21.maija direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību izpildi apdzīvotajās vietās (aglomerācijās), kuru cilvēku ekvivalents (CE) ir no 2000 līdz 10 000.

Projekta uzdevumi

Lai iegūtu jaunāko informāciju par direktīvas 91/271/EEK prasību izpildi aglomerācijas ar CE no 2000 – 10000 un 2018.gadā sagatavotu minētās direktīvas 15. un 17.panta ziņojumu EK, ir nepieciešams veikt šādus darba uzdevumus: 1. Aglomerācijās ar CE no 2000 – 10 000 ievākt datus un informāciju par: a) aglomerācijās radīto kopējo piesārņojuma slodzi, izteiktu CE, b) precīzu aglomerācijās izbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) projektēto jaudu izteiktu CE, c) veikt paraugu ņemšanu un testēšanu, lai noteiktu precīzu NAI ienākošo piesārņojuma slodzi (izteiktu CE), kas aprēķināta pēc monitoringa datiem, d) decentralizēto kanalizācijas sistēmu skaitu aglomerācijā un to radīto slodzi, izteiktu CE e) aktuālo pieslēgumu skaitu centralizētajai kanalizācijas sistēmai; 2. Pamatojoties uz iegūto informāciju, veikt aglomerāciju ar CE no 2000 -10000 valsts statistikas pārskatos 2-Ūdens ziņoto datu pārbaudi un sniegt priekšlikumus to korekcijai (attiecībā uz iedzīvotāju skaitu, gan NAI projektēto jaudu CE un ienākošo slodzi CE, gan norādīto attīrīšanas pakāpi; 3. Aprēķināt slodzes daļu, izteiktu CE, ko aglomerācijās rada NAI nepieslēgtās notekūdeņu izlaides, kā arī decentralizēto pakalpojumu lietotāji; 4. Sagatavot metodiku (aprakstu) par slodžu novērtējumu (aglomerācijā radīto kopējo slodzi un decentralizēto kanalizācijas sistēmu radīto slodzi, slodžu avotiem); 5. Organizēt semināru ūdenssaimniecības uzņēmumiem par 2-Ūdens statistikas veidlapu korektu aizpildīšanu (CE projektētajām jaudām, CE aprēķinu, attīrīšanas pakāpes korektu norādīšanu); 6. Savākt un apkopot informāciju par pašvaldībās jau veiktajiem un nākotnē plānotajiem ieguldījumiem NAI attīstībā un centralizētajos tīklos.

Projekta rezultāti

Notekūdeņu apjomus, avotus, attīrīšanu raksturojošo datu vākšana, apkopošana, analīze un precizēšana, lai novērtētu notekūdeņu radītā piesārņojuma slodzes apdzīvotās vietās (aglomerācijās), uz kurām attiecināmas Padomes 1991. gada 21. maija direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasības, un iegūtu precīzus datus ar minēto direktīvu saistīto ziņojumu un informācijas pieprasījumu sagatavošanai

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 30 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 022.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.