• Sākums >
  • VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana

VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana

Reģ Nr. 1-08/12/2018

Projekta mērķis

VVD darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana, palīdzot darbiniekam izprast savas profesionālās robežas, attīstot spējas strādāt komandā, pareizi plānot darba stratēģiju, kas ļautu darbiniekam un kolektīvam samazināt stresa faktorus un to ietekmi pildot tiešās darba funkcijas, nepieļautu darbinieka profesionālo izdegšanu, tādējādi palielinot VVD darbinieku veiktspēju vides aizsardzības un kontroles funkcijas veikšanā un nodrošinot uz rezultātu orientētu iestādes darbību.

Projekta uzdevumi

Projektā izvirzītais mērķis ir komplicēts, taču ļoti būtisks VVD, ņemot vērā iestādes plašo struktūru un to reģionālo sadalījumu, kā arī iestādes funkcijas svarīgumu valsts kopējā funkciju klāstā, darba apstākļus, kuri ne reti norit paaugstinātas sabiedrības un masu mediju uzmanības apstākļos. Lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi, tiek noteikti sekojoši uzdevumi: 1) VVD vadošajiem speciālistiem, struktūrvienību un daļu vadītājiem: - viena kopīga diagnostikas nodarbība divu dienu garumā sertificēta supervizora vadībā, lai palīdzētu izvērtēt esošo situāciju VVD kolektīvā; noteikt (vai definēt) iespējamās problēmas - 15 VVD darbiniekiem organizēt katram 7 individuālas nodarbības profesionāla sertificēta kouča vadībā, lai noteiktu konkrētā darbinieka iekšējo potenciālu, papildus atziņas vadītāja spēju attīstīšanai, kas savukārt veicinātu vadītāja spējas reaģēt pārmaiņu un stresa situācijās un nodrošinātu pareizu kolektīva vadību tajās un attīstītu spēju novērts saskarsmes problēmas kolektīvā . 2) VVD struktūrvienības - Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk- Lielrīgas RVP) darbiniekiem: - viena kopīga diagnostikas nodarbība divu dienu garumā sertificēta supervizora vadībā, lai palīdzētu izvērtēt esošo situāciju Lielrīgas RVP kolektīvā; noteikt iespējamās problēmas; - 10 Lielrīgas RVP darbiniekiem organizēt katram 1 individuālu nodarbības sertificēta kouča vadībā, lai noteiktu (atvērtu) konkrētā darbinieka iekšējo potenciālu, panāktu reālas izmaiņas darbinieka darba prasmē, attieksmē un uzvedībā, kas savukārt veicinātu pozitīvas pārmaiņas konkrētās struktūrvienības kolektīvā; - trīs kopīga nodarbības Lielrīgas RVP sertificēta supervizora vadībā, lai iegūtu zināšanas par sevis pārzināšanu un paškontroli, attīstītu kompetences elementus, klausīšanās prasmes, prasmi uzdot jautājumus, attīstīt neverbālo komunikāciju, attīstīt spējas sniegt un saņemt atgriezenisko saiti, attīstīt prasmi stāstīt stāstus, kas ļaus uzlabot mikroklimatu kolektīvā, saliedēs to un attīstīs katra darbinieka spējas, nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu kolēģim stresa situācijās. 3) 20 VVD darbiniekiem organizēt divas nodarbības profesionāla sertificēta mentora vadībā iemācīties – klausīties un iedziļināties, dalīties pieredzē (parasti abpusēji), lai attīstītu profesionālo draudzību un spējas atbalsta sniegšanai un uzmundrināšanai. 4) Rīcības plāna izstrādāšana VVD kolektīva spēju un virzienu attīstīšanai, kas sekmētu darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšanu, kas savukārt palielinātu darbinieku veiktspēju pildot tiešās darba funkcijas. 5) ”Restarta” telpas ierīkošana, kas ietver telpu iekārtošanu un aprīkošanu ietverot ergoterapijas, gaismas un skaņās terapijas elementus, kur darbinieks varētu atgūt emocionālo līdzsvaru pārslodzes gadījumā, pakonsultēties ar kolēģi, nomierināties stresa situācijā, neradot papildus stresu kolēģiem, kaut uz brīdi atslēgties no problēmas avāriju situāciju gadījumos.

Projekta rezultāti

Valsts vides dienesta darbinieku profesionālās efektivitātes paaugstināšana strādājot paaugstinātas darba intensitātes un stresa situācijās, izmantojot netradicionālas apmācību metodes.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 34 202.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 202.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.