• Sākums >
  • Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 2. posms

Atbalsta un izpratnes veicināšana par dabas skaitīšanu, 2. posms

Reģ Nr. 1-08/21/2018

Projekta mērķis

Nodrošināt efektīvu divvirzienu komunikāciju par projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, kura aktivitātes aptver gan valsts, gan arī ap 300 000 Latvijas privāto zemju kadastra vienību īpašniekus, lai mazinātu projekta norises riskus un veicinātu pozitīvu Latvijas iedzīvotāju iesaisti Latvijas dabas vērtību apzināšanā.

Projekta uzdevumi

1. Sniegt atbildes un skaidrot “dabas skaitīšanas” projekta nepieciešamību zemju īpašniekiem, iesaistītajām nozaru organizācijām un sabiedrībai; 2. Nodrošināt “dabas skaitīšanas” projekta ES nozīmes aizsargājamu biotopu apzināšanas otrā posma publicitāti un norisi un kopumā pozitīvu un korektu publicitāti masu medijos; 3. Informatīvo tikšanos organizēšana pašvaldībās ar pašvaldību darbiniekiem un vietējiem iedzīvotājiem un ieinteresētajām organizācijām; 4. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju organizēšana par “dabas skaitīšanas” projekta ietvaros izstrādājamajiem īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem; 5. Informācijas apkopošana par projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” norisi; 6. Aktualizēt komunikācijas plānu rīcībai krīzes situācijās, definējot iesaistīto personu atbildību, izveidojot krīzes komunikācijas grupu un iezīmējot iespējamās krīzes situācijas un riskus; 7. Zvanu centra apkalpošana, sniedzot atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, saņemto zvanu uzskaite un tēmu analīze saskaņā ar zvanu centra stratēģiju; 8. Informatīvo un reprezentācijas materiālu izstrāde, tajā skaitā infografikas, plakāti, skrejlapas, vizītkartes, reprezentācijas priekšmeti.

Projekta rezultāti

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētais projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” (turpmāk - “Dabas skaitīšana”) patlaban ir vērienīgākais Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais projekts, kurā 2017. gadā vien bija iesaistīti vairāk nekā 200 cilvēki, tajā skaitā 191 eksperts – biotopu apsekotājs. Taču vienlaikus šim projektam nav pieejami finanšu līdzekļi sabiedrības izpratnes veicināšanai un efektīvai atgriezeniskās komunikācijas īstenošanai, lai veicinātu ne tikai zemju īpašnieku, bet arī visas sabiedrības pozitīvu attieksmi pret projektu un skaidrotu tā nozīmi, kā arī palielinātu atbildību un izpratni par dabas vērtību apzināšanu un saudzēšanu. Turpinot projektu 2018. gadā, plānots apsekot dabas vērtības aptuveni 203 sauszemes un 196 saldūdens iezīmētajos kvadrātos, pirms tam izsūtot 45 000 informatīvās vēstules par aptuveni 130 000 kadastriem. Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, var prognozēt, ka tiks saņemts liels skaits īpašnieku telefona zvanu un vēstuļu ar jautājumiem par projekta norisi. Salīdzinājumam – 2017. gadā tika nosūtīti 30 000 vēstuļu un pēc to nosūtīšanas periodā no jūlija līdz augustam dienā tika saņemti pat 100 telefona zvani. Daudzi no zvanītājiem bija negatīvi noskaņoti un pat agresīvi. Lai spētu profesionāli un izsmeļoši atbildēt uz jautājumiem, kā arī veikt saņemto zvanu uzskaiti un tēmu analīzi, Dabas aizsardzības pārvaldei nepieciešami attiecīgi sagatavoti un profesionāli cilvēkresursi. Lai sagatavotu speciālistus lielam darba apjomam ar ienākošajiem zvaniem, palielinātu stresa noturību un paaugstinātu kvalifikāciju sarežģītu situāciju risināšanā, plānots rīkot klientu apkalpošanas speciālistu mācības. Papildus zemes īpašnieku apziņošanai par teritorijām, kurās plānoti darbi, tiks izsūtītas arī informatīvās vēstules par 2017. gadā veiktā apsekojuma rezultātiem bioloģiski vērtīgajos zālājos un var prognozēt, ka arī par to tiks saņemts ievērojams skaits telefona zvanu un vēstuļu. Kā arī nākamajā gadā “dabas skaitīšanas” ietvaros notiks septiņu īpaši aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, kurā iesaistīs arī vietējos iedzīvotāji un plānots rīkot sabiedriskās apspriešanas. Vienlaikus par projektu saglabājas ļoti liela gan nacionālo, gan reģionālo mediju interese, kas 2018. gadā tikai palielināsies, ņemot vērā, ka, pirmkārt, būs apkopoti oficiālie dati par pirmajā sezonā veiktajiem lauka darbiem un atklājumiem, otrkārt, ka “dabas skaitīšana” tiks veikta plašākā apmērā nekā 2017. gadā. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, būtiski tam veltīt pienācīgu uzmanību, sniedzot savlaicīgas un profesionālas atbildes uz mediju jautājumiem, kā arī organizējot publiskus pasākumus un proaktīvi veicinot projekta pozitīvu publicitāti.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2018
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 57 394.19 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 57 394.19 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 57 394.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.