• Sākums >
  • Latvijas Dabas muzeja kapacitātes stiprināšana darbam ar divām mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem

Latvijas Dabas muzeja kapacitātes stiprināšana darbam ar divām mērķgrupām: jauniešiem un ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem

Reģ Nr. 1-08/3/2018

Projekta mērķis

Palielināt muzeja apmeklētāju skaitu divām mērķgrupām: jaunieši un ārvalstu tūristi, galvenokārt, ģimenes ar bērniem

Projekta uzdevumi

Piesaistīt LDM jauniešu auditoriju, sniedzot informāciju par muzeju tiem saprotamā un pieņemamā veidā. Izveidot ārvalstu tūristu ģimenēm ar bērniem informatīvo izdevumu (svešvalodās).

Projekta rezultāti

Latvijas Dabas muzejs darbojas arvien pieaugušas konkurences apstākļos, kas ir arvien izteiktāka tendence kultūras jomā visā Eiropā. Pēdējos gados veikts liels darbs muzeja ekspozīciju atjaunošanā, publiskās infrastruktūras un pieejamības uzlabošanā, personāla izglītībā. Īpaša uzmanība arvien pievērsta kvalitatīva un mūsdienīga muzejpedagoģiskā piedāvājuma izstrādē prioritārajām mērķgrupām: skolēniem un ģimenēm ar bērniem. Šīs divas grupas arī veiksmīgi apkalpotas un sastāda lielāko daļu muzeja apmeklētāju. Tomēr ne mazāk svarīga ir sekundārās mērķgrupas: Latvijas jaunieši un ārvalstu tūristi, galvenokārt, ģimenes ar bērniem. Jaunieši LDM ir vismazāk apgūtais segments – 5% no kopējiem apmeklētājiem. Dažādi pētījumi rāda sociālo tīklu nozīmi jauniešu uzrunāšanā, jo īpaši svarīga ir Instagram platforma, kas šobrīd ir viena no populārākajām izmantotajām aplikācijām šajā mērķgrupā un vismazāk izmantotā Dabas muzejā. LDM konkurētspēja slēpjas pārdomāta un kvalitatīva satura veidošanā, kas pasniegta jauniešiem saprotamā un saistošā veidā. Latvijas ienākošā tūrisma statistika saglabā pozitīvu tendenci – arvien pieaugošu ārvalstu tūristu skaitu. Pēdējos gados nacionāla mēroga un Rīgas pilsētas tūrisma attīstības veicināšanas institūcijas pielikušas lielas pūles Latvijas kā ģimenēm draudzīga galamērķa tēla veidošanā. Izdotajos materiālos iekļauts arī LDM. Piemēram, Live Riga mājas lapas sadaļā un bukletā ģimenēm ar bērniem muzejs iekļauts kā viena no TOP vietām, kā arī muzejs redzams jaunākajā Live Riga video klipu sērijas „Rīga rīdzinieku acīm” video „Krustdēla spēļu laukums”. 2017.gada decembrī esam uzsākuši sadarbību ar Imanta Ziedoņa fondu „Viegli’’. Sadarbības mērķis ir uzaicināt jauniešus, kuri palīdzēs veidot jauniešiem interesantu Dabas muzeja Instagram konta saturu 2 mēnešu garumā. Šī mērķa veiksmīgākai īstenošanai Dabas muzeja sabiedrisko attiecību speciālistiem ir nepieciešams mūsdienīgāks telefons un kamera ar wi-fi pieslēguma iespēju, šīs iekārtas palīdzētu pārvaldīt Instagram kontu ātrāk un efektīvāk. Tāpat veiksmīgākai sociālo tīklu t.sk. Instagram konta uzturēšanai, izveidoto kampaņu analīzei un ilgtspējai sabiedrisko attiecību speciālistiem ir nepieciešamas apmācības. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt uzdevumu grāmatu (svešvalodās) ar mērķi piedāvāt iepazīt LDM unikālās vērtības. Grāmatas saturs ietvers bērnu vecuma grupai (7-14 g.v.) piemērotu saturu, kas apraksta muzeja glabātās Latvijas un pasaules dabas vēstures liecības un atklāj tās caur spēlēm un uzdevumiem. Izdevums paredzēts kā ceļvedis pa muzeju, darba materiāls un suvenīrs līdzņemšanai. Komplekts ietvers uzdevumu grāmatu un rakstāmpiederumu, un tiks tulkots vairākās svešvalodās.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 10 505.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 505.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 505.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.