Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 13.04.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
2. Aktivitātē “Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu” iesniegto projektu izskatīšana
Atklāj putnu migrācijas burvību 2017
1-08/175/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 21 000.00 €
Informatīva un izglītojoša sociālā akcija par elektropreču patēriņa ietekmes uz vidi samazināšanu
1-08/116/2017 homo ecos:
Piešķirt - 21 000.00 €
Dabas aizsardzības brīvdienas
1-08/158/2017 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 12 343.00 €
Kuš! Zāle aug!
Piešķirt - 12 051.00 €
Šķiro mazs un liels!
1-08/155/2017 Jāņupes iedzīvotāji
Piešķirt - 14 104.00 €
Kampaņa SAGLABĀSIM LATVIJAS KĀPAS 2017 – Piedalīties – Sadarboties - Aizsargāt
1-08/119/2017 Latvijas Zaļā kustība
Piešķirt - 20 000.00 €
Vides izziņas akcija Kurzemes reģiona iedzīvotājiem „Zaļi - tas ir daudzkrāsaini”
1-08/159/2017 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Piešķirt - 12 200.00 €
MOBILĀ VIDES IZZIŅAS KLASE
1-08/109/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 15 467.00 €
Erudīcijas spēle "Vides erudīts"
1-08/111/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 34 323.00 €
Ceļojošā vides ekspozīcija “Ekoloģiska darba vieta”
1-08/117/2017 Latvijas Ergonomikas biedrība
Noraidīt
Kampaņa “Zivju gids”
1-08/167/2017 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Tropisko produktu patēriņa ietekme uz pasaules bioloģisko daudzveidību
1-08/128/2017 Zaļā brīvība
Noraidīt
Akcija Lubāna mitrāja bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai „Zini, novērtē, saudzē!”
1-08/115/2017 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Noraidīt
Dundaga-Talsi-Kandava- daba vieno!
1-08/160/2017 Talsu pauguraines dabas parka atbalsts
Noraidīt
Stā-D-ošana
1-08/164/2017 Ķoņu kalna dzīves skola
Noraidīt
Apmācības zaļākai dzīvei “Zaļā skola 2017”
1-08/113/2017 Mārtiņa Fonds
Noraidīt
Latvijas tūristu un tūrisma organizētāju salidojums videi draudzīga dzīvesveida popularizēšanai
1-08/162/2017 Kultūras perons
Noraidīt
Saudzē vidi - domā plašāk
Noraidīt
3. Aktivitātē „Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” iesniegto projektu izskatīšana
Skatu torņa un tam piegulošās infrastruktūras būvniecība NATURA 2000 teritorijā – dabas parkā “Ogres ieleja”, veicinot vides izglītību un sabiedrības mīlestību pret savu valsti, tās vērtībām
1-08/51/2017 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 110 000.00 €
3K (Trīs K)
1-08/191/2017 Media Gids
Piešķirt - 65 000.00 €
Simtgadu Latvijas simtgadu dzīvnieks - Laika pastnieks nes vēstuli divsimtgadu Latvijai (LV100-Eo-LV200)
1-08/190/2017 Latgales ekoloģiskā biedrība
Piešķirt - 35 000.00 €
Vides izglītības infrastruktūras objekta "Ģīmes upes dabas taka” izveide
1-08/197/2017 Valmieras pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 60 000.00 €
Nacionālas nozīmes vides infrastruktūras izveide putnu novērošanai dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” un vides izglītības piedāvājuma pilnveidošana
1-08/204/2017 Komunālā pārvalde
Piešķirt - 30 000.00 €
Ko glabā teiksmainais Lubāns
1-08/196/2017 Madonas novada pašvaldība
Noraidīt
Saudzē, rūpējies, veido Latvijas nākotnei
1-08/195/2017 Amatas novada pašvaldība
Noraidīt
Bioloģiskā daudzveidība Valtenberģu muižas parka dīķos.
1-08/194/2017 Mazsalacas novada pašvaldība
Noraidīt
Ķoņu kalna stāsts
1-08/200/2017 Naukšēnu novada pašvaldība
Noraidīt
Sēlijas dabas vērtības nākotnei
1-08/199/2017 Jēkabpils novada pašvaldība
Noraidīt
Endzeles parka stāsts
1-08/209/2017 Rūjienas novada pašvaldība
Noraidīt
Laivu piestātnes – pastaigu takas izveide Kandavā pie Abavas tilta
1-08/202/2017 Kandavas novada dome
Noraidīt
Vides sargi Latvijas simtgadei
1-08/198/2017 Saldus novada pašvaldība
Noraidīt
Latviešu ornitologam, dabas pētniekam, literātam J. Baltvilkam veltīts daudzfunkcionāls vides objekts “ Putnu kalns “
1-08/189/2017 Baltā vilka takas
Noraidīt
Saules mājas izveide Ikšķilē
1-08/207/2017 Tautskola "99 Baltie zirgi"
Noraidīt
Vides sakārtošana: Slūžu un tiltu pārbūve pie Ērģemes pilsdrupām
1-08/193/2017 Ērģemes bruņinieku pils
Noraidīt
4. Aktivitātē „Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem” iesniegto projektu izskatīšana
Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem
1-08/180/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 32 687.00 €
Zaļais aicinājums
1-08/185/2017 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 286.00 €
Jaunie vides pētnieki nākotnes Latvijai
1-08/181/2017 Bērnu vides skola
Piešķirt - 20 848.00 €
60 elementi Tavā kabatā
1-08/182/2017 Latvijas Mazpulki
Piešķirt - 22 230.00 €
Labā dabā!
1-08/188/2017 Naukšēnu novada vidusskola
Piešķirt - 14 120.00 €
Esi pirmais tur, kur citi būs rīt!
1-08/179/2017 homo ecos:
Piešķirt - 32 208.00 €
Esi par ilgtspējīg valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku
1-08/178/2017 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Piešķirt - 25 130.00 €
Jaunie vides līderi
1-08/176/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt - 14 776.00 €
Upe vieno atbildīgi
1-08/183/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Izglītojošo pasākumu cikls vidusskolēniem „Latvija nākamajā simtgadē”
1-08/177/2017 Jauniešu Konsultācijas
Noraidīt
Jauno vides līderu skola
1-08/187/2017 Ropažu Garkalnes partnerība
Noraidīt
Līderības konstruēšanas pasākumu cikls “Zaļā gaisma!”
1-08/186/2017 Kultūras iniciatīvu un realizāciju apvienība
Noraidīt
Globāli un lokāli. Vide man apkārt un es.
1-08/184/2017 Vārkavas viduskola
Noraidīt
5. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
Prioritāro vielu inventarizācija Daugavas un Gaujas upju baseinu apgabalos
1-08/62/2017 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 300 726.00 €
Nemēslo mežā
1-08/255/2017 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017. gadā
1-08/256/2017 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 67 035.00 €
6. Dažādi
Vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem
Apstiprināt izmaiņas
Līguma pielikums Nr.3. "Darba uzdevums"
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.