• Sākums >
  • Informatīva un izglītojoša sociālā akcija par elektropreču patēriņa ietekmes uz vidi samazināšanu

Informatīva un izglītojoša sociālā akcija par elektropreču patēriņa ietekmes uz vidi samazināšanu

Reģ Nr. 1-08/116/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Izglītot Latvijas iedzīvotājus par aprites ekonomikas pamatprincipiem, īpaši iezīmējot elektropreču ražošanas ietekmi uz vidi un informējot par nepieciešamību samazināt preču patēriņu un ražošanā izmantotos resursus, kā arī veicināt elektorpreču labošanu un to sastāvdaļu atkārtotu izmantošanu. Ilgtermiņa: Samazināt elektropreču ražošanas un patēriņa radīto ietekmi uz vidi.

Projekta uzdevumi

1. Īstenot nacionāla mēroga akciju, t.sk.: a. informēt un izglītot sabiedrību par situāciju Latvijā ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (turpmāk - EEIA) un to ietekmi uz vidi; b. aicināt samazināt kopējo elektropreču iegādes apjomus, veicot pārdomātu un zinošu izvēli jaunu pirkumu gadījumos; c. aicināt labot jau iegādātas ierīces gadījumos, kad tās ir sabojājušās; d. aicināt izmantot esošās iespējas nodot savu laiku nokalpojošās elektriskās un elektroniskās iekārtas (turpmāk - EEI), vai arī izmantot tās citu sadzīvē noderīgu lietu izgatavošanā (upcycling princips). 2. Īstenot izglītojošus pasākumus un radošās darbnīcas skolas vecuma jauniešiem Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Tukumā. 3. Sadarbībā ar reģionālajiem partneriem organizēt “Repair cafe” jeb “Mantu labotavas” kopienu pasākumos Liepājā, Daugavpilī un Rīgā. 4. Izmērīt un salīdzināt akcijas laikā sasniegtos rezultātus, kā arī veikt apmeklētāju aptauju par akcijas laikā apskatītajām problēmām un piedāvātajiem risinājumiem.

Projekta rezultāti

1. Vismaz 600 cilvēki iesaistīti praktiskās, izglītojošās un radošās aktivitātēs, līdzdarbojoties radošajās darbnīcās skolu jauniešiem (5 pilsētas) un “Repair cafe” kopienu pasākumos (3 pilsētas). 2. Adaptēti video materiāli par projekta tēmu, kuras tiks ievietotas interneta vidē, izmantotas akcijā un izplatīti pa dažādiem kanāliem publiskai lietošanai. 3. Izstrādāta spēle, ko izmantos gan akcijas pasākumos, gan tiks aicināti to iegūt savā īpašumā citi interesenti. 4. Mediju kampaņas rezultātā tiks sasniegti vismaz 100 000 Latvijas iedzīvotāju. 5. Akciju pilsētu pasākumos nodrošināta informācija par pieejamajiem EEI nodošanas iespējām. 6. Aptaujāti vismaz 110 pasākumu apmeklētāji un 10 dalībnieki ar mērķi izvērtēt pasākumu apmeklētāju radīto ietekmi uz vidi un noskaidrot akcijas laikā veikto aktivitāšu nozīmīgumu. 7. Iztulkot un rādīta vismaz 3 vietās pasaules līmeņa filma par akcijas tēmu. 8. Akcijas komunikācijas ietvaros par aktuālo tematu tiks informēti arī citu nevalstisko organizāciju biedri un brīvprātīgie, tai skaitā biedrības LAPAS, Pilsoniskā alianse biedru organizācijas. 9. Kopumā par aktuālo projekta tematu uzzinās iedzīvotāji un vides aizsardzības interesenti, kas lieto „homo ecos:“ un sadarbības partneru sociālos medijus, ziņu lapas u.c. tiešos kanālus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs homo ecos:
Rīga, Ernestīnes iela 12, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 35 450.21 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 816.73 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.