• Sākums >
  • Dabas aizsardzības brīvdienas

Dabas aizsardzības brīvdienas

Reģ Nr. 1-08/158/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Atjaunot dabas teritorijas, veicināt kustības atpazīstamību, izglītot cilvēkus par bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dabai draudzīgu dzīvesveidu, caur pieredzi un būšanu klāt vietās, kuras ir ietekmētas no katra cilvēka ikdienas paradumiem. Ilgtermiņa: Izveidot kustība, kuru laikā iedzīvotāji regulāri var piedalīties dabas atjaunošanas darbos un iegūt zināšanas par dabu, tās aizsardzību un veidu kā piekopt dabai draudzīgu dzīvesveidu, lai mazinātu savu ietekmi uz vidi kopumā.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt un saskaņot ar DAP aktuālākās dabas teritorijas, kas jāatjauno; 2. Izveicot apmācību kursu, kurā iekļauta zināšanu un prasmju apguve par organizēšanu un komunikāciju 3. Izvēlēties un apmācīt brīvprātīgo līderus (par talkas organizēšanu un tās realizāciju); 4. Veicināt projekta atpazīstamību, publicitāti un piesaistīt cilvēku interesei piedalīties talkās; 5. Sadarbībā ar ekspertu sastādīt izglītojošu materiālu par talkas norises vietu, kas tiks stāstīts talkas norises laikā; 6. Noorganizēt talkas, lai dalībnieku skaits ir vismaz 320 cilvēku (plānotais talku skaits ir 10, nepieciešamības gadījumā tiks rīkotas vairāk talkas). 7. Sagatavot vizuālu materiālu par talkas norisi (foto reportāžu un video dienasgrāmatas); 8. Novērtēt projekta efektivitāti – ceļot tiešo un netiešo dalībnieku izpratnes līmeni par bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dabai draudzīgu dzīvesveidu.

Projekta rezultāti

1. Apzinātas dabas teritorijas, kurās nepieciešami atjaunošanas darbi (tabulas formas dokuments); 2. Izveidots saturiski bagāts apmācību kurs ar daudzpusīgi apskatītām tēmām par pasākumu organizēšanu un komunikācijas prasmēm; 3. Apmācīti 3 brīvprātīgie līderi, kuri arī pēc projekta beigām var organizēt un vadīt talkas (brīvprātīgie līderi apgūtās zināšanas un prasmes apliecinās ar parakstu, dokumentā ar uzskaitītajām stundām un tēmām mācīšanās procesā); 4. Izsūtītas vismaz 6 relīzes un veikti 10 ieraksti sociālajos tīklos, dokumentēta katra notikusī talka; 5. Apzināto un saskaņoto teritoriju tabulai tiek pievienota informācija par tēmām, kuras tiks apskatītas talkošanas vietā un par kurām tiks izglītoti tās dalībnieki 6. Realizētas vismaz 10 talkas dažādos Latvijas novados (talkas norisi iemūžinot bildēs un video dienasgrāmatās) 7. Sagatavots aprakstošs materiāls ar attēliem un pēc talkas norises Pasaules Dabas Fonda sociālajos tīklos tiek publicētas video dienasgrāmatas 8. Ar Google Analytics palīdzību pārbaudīta netiešās auditorijas aktivitāte (klikšķu skaits) uz informatīvajām relīzem. Tiešo dalībnieku izpratnes līmeņa celšanos par bioloģiskās daudzveidības nozīmīgumu un dabai draudzīgu dzīvesveidu būs iespējams pārbaudīt, pēc talkas veicot video dienasgrāmatu ierakstus.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 13 927.25 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 342.63 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 343.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.