• Sākums >
  • Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem

Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem

Reģ Nr. 1-08/180/2017

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis: sagatavot vismaz 60 jauniešus (13-25 gadu vecumā) kā nākotnes viedokļu līderus putnu izpētes, aizsardzības un sabiedrības izglītošanas jomā, izmantojot dažādu līmeņa pasākumus: nometni, praktiskas darbības (praksi), problēmorientētus apmācību seminārus, konkursu un potenciālo interesentu auditorijas/grupu informēšanas un iesaistīšanas aktivitātes. Ilgtermiņa mērķi: Veicināt jauniešu interesi par Latvijas putniem un dabu vispār, pilnveidojot viņu zināšanas par putnu pētniecības metodēm un vides aizsardzību, veidojot izpratni par videi draudzīgu rīcību, paplašinot pasaules redzējumu, rosinot kritisko domāšanu un attīstot jauniešu sadarbības prasmes komandā, kā arī sadarbību dažāda vecuma putnu izpētes entuziastu un profesionāļu, kā arī citu nozaru starpā.

Projekta uzdevumi

Uzdevumi: 1. Veikt nometnes sagatavošanas darbus un dalībnieku atlasi. 2. Īstenot septiņu dienu dabas izglītības nometni jauniešiem, ar mērķi, pilnveidot zināšanas par valstī sastopamajiem putniem, to pētniecību, attīstīt publiskās uzstāšanās prasmes un veicināt sadarbību ar vienaudžiem, putnu izpētes entuziastiem un profesionāļiem. 3. Noorganizēt prakses iespējas jauniešiem mūsdienīgu dabas un putnu pētniecības metožu apgūšanai profesionālu dabas pētnieku vadībā. 4. Izveidot un noorganizēt tematiskus apmācību seminārus ar mērķi pilnveidot publiskās runas praktiskās iemaņas un apgūt dažādas grupu saliedējošas un aktīvi izglītojošas metodes, turpmākai sadarbībai ar sabiedrības interesentu grupām, savu, projekta laikā gūto, zināšanu un pieredzes tālākai nodošanai vienaudžu vidū. 5. Organizēt nometnes, prakšu un semināru dalībnieku-jauniešu vizītes mācību iestādēs dažādos Latvijas reģionos, lai jaunieši, pielietojot dažādu veidu izglītojošās aktivitātes, dalītos ar vienaudžiem par projekta laikā iegūtajām zināšanām un prasmēm, tādā veidā informējot un iesaistot interesentus ar Latvijas putnu un vides aizsardzību saistītajos pasākumos un pētījumos, veicinot vides apziņas attīstību. 6. Izveidot un noorganizēt konkursu jauniešiem izglītības iestādēs (netiešā auditorija), kas tiek izsludināts jauniešu vizīšu laikā (tiešā auditorija) ar apbalvošanu par dažādiem ar putnu izpēti un dabas aizsardzību saistītiem jautājumiem. 7. Īstenot konkursa noslēguma pasākumu kopā ar nozares profesionāļiem. 8. Aicināt jauniešus kā brīvprātīgos piedalīties dažāda veida putnu pētījumos.

Projekta rezultāti

Rezultāti: 1. Veikta nometnes sagatavošana un jauniešu atlase – 20–25 jaunieši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. 2. Norisinājusies nometne jauniešiem ar lekcijām un nodarbībām par dažādām putnu grupām un to pētīšanas metodēm, uzstājušies 7 lektori. 3. Pētnieku vadībā 15–25 jaunieši iesaistījušies 6–10 praksēs, kurās praktiski tika apgūtas dažādas dabas un putnu pētniecības metodes. 4. Noorganizēti 2 apmācību semināri katrs 30–40 jauniešiem, kuru laikā pilnveidotas publiskās runas praktiskās iemaņas un apgūtas dažādas grupu saliedējošas un aktīvi izglītojošas metodes. 5. Apmeklētas vismaz 20–30 mācību iestādes dažādos Latvijas reģionos, kurās projekta tiešie dalībnieki nolasījuši lekciju vai novadījuši nodarbību vai ekskursiju 300–1000 jauniešiem (netiešajiem dalībniekiem) par kādu projekta laikā apgūto tēmu, demonstrējot iegūtās prasmes un zināšanas, kā arī motivējot citus jauniešus pievērst uzmanību dabas aizsardzības problēmām. 6. Izveidots konkurss jauniešiem par aktuālām tēmām dabas aizsardzībā un ornitoloģijā, kurā piedalījušies vismaz 200 dalībnieku. 7. Norisinājies projekta noslēguma pasākums, kurā piedalījušies projekta tiešie dalībnieki (ap 60), konkursa labākie dalībnieki (ap 30), kā arī nozares speciālisti. 8. Izveidots komunikāciju tīkls starp jauniešiem, jaunajiem putnu pētniekiem un pieredzējušiem ornitologiem – vismaz 20 jaunieši iesaistīsies dažādos putnu pētījumos un LOB aktivitātēs kā brīvprātīgie.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.03.2018
Īstenotājs Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Rīga, Skolas iela 3, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 36 307.40 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 550.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 687.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.