• Sākums >
  • MOBILĀ VIDES IZZIŅAS KLASE

MOBILĀ VIDES IZZIŅAS KLASE

Reģ Nr. 1-08/109/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Projekta „Mobilā vides izziņas klase” īstermiņa mērķis ir īstenot vides mācību stundas izbraukumos uz dažādām mācību iestādēm Vidzemē un Ziemeļlatgalē, nodrošinot interaktīvā formātā apgūt dažādus ar vides aizsardzību, aprites ekonomiku un vides tehnoloģijām saistītus jautājumus. Mācību stundas laikā īstenoto radošo darbnīcu ietvaros aicināt jauniešus samazināt radīto atkritumu daudzumu, izlietoto iepakojumu un dažādus sadzīves priekšmetus pārveidot un izmantot atkal. Ilgtermiņa: Projekta „Mobilā vides izziņas klase” ilgtermiņa mērķis ir radīt skolēniem izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu, katra indivīda ieguldījuma nozīmību vides kvalitātes nodrošināšanā. Tā tiek veicināta Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, kā arī Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. – 2020.gadam mērķu sasniegšana, veicot sabiedrības informēšanas un izglītošanas par videi draudzīgu dzīvesveidu darbu, teorētisko bāzi papildinot ar praktiskām aktivitātēm vietējās vides sakopšanā un dabas kapitāla saglabāšanā, atjaunošanā.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt izglītojošo darbnīcu un minilaboratorijas aktivitāšu saturu, lai iepazīstinātu skolēnus ar vides tehnoloģijām, izmantojot prototipus, un uzskatāmi attēlotu atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi. 2. Uzrunāt Vidzemes un Ziemeļlatgales mācību iestādes, lai informētu par iespēju piedalīties projektā un pieteikties vides mācību stundai izbraukumā. 3. Izveidot mācību stundu scenāriju un izbraukumu grafiku. 4. Novadīt mācību stundas skolēniem, paplašinot to redzesloku par otrreiz izmantojamām lietām (neaprobežojoties tikai ar preču iepakojumu, kas tiek rūpnieciski pārstrādāts), otrreizējai pārstrādei derīgajiem materiāliem un pārstrādes iespējām, ietekmi uz vidi. 5. Radošo darbnīcu ietvaros sniegt informāciju un izglītot par sadzīves atkritumu apjoma samazināšanas iespējām, dabas resursu nelietderīgu izmantošanu, ilgtspējīgu attīstību un aprites ekonimikas būtiskumu ikdienā. 6. Sagatavot minitestus, kas pārbauda skolēnu zināšanas par vides aizsardzības jautājumiem pirms un pēc mācību stundas.

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie projekta rezultāti: 1. Projekta laikā īstenoti vismaz 15 akcijas „Mobilā vides izziņas klase” pasākumi (atkarīgs no izglītības iestāžu atsaucības), kuru laikā plānots zināšanas nodot aptuveni 1300 bērniem; 2. Reģionālo mediju auditorijas rādītāji (kuros publicēta informācija par projektu); 3. Interneta portālu lietotāju skaits (kur publicēta informācija par projektu); 4. Sociālo tīklu kontu (Facebook: ZAAO; draugiem.lv: ZAAO Eko burziņš; iesaistītā personāla privātie profili) sekotāju skaits + like un share veicēju sekotāju skaits. Regulāri izplatīti ziņojumi sociālo tīklu kontos - pirms pasākuma ievietota informācija par pasākuma norisi, pasākuma laikā 2 ziņojumi); 5. SIA ZAAO, izglītības iestāžu un pašvaldību mājas lapās ievietotās informācijas skatījumu skaits Kvalitatīvie projekta rezultāti: 1. Izstrādāta detalizēta pasākuma saturiskā koncepcija (sagatavots dokuments); 2. Izveidots viegli uztverams pasākuma vizuālais tēls (akcijas autotransporta noformējums/ pašreklāmas materiālu izstrāde ievietošanai mājas lapās un sociālajos tīklos); 3. Nodrošināts konkrēto zināšanu apguvei nepieciešamais materiālu klāsts izglītojošo darbnīcu īstenošanai (resursu pieejamība pasākumā) – prezentācija, kas tiek rādīta nodarbībās, kā arī nodota skolotājiem pārējo skolēnu izglītošanai; 4. Dalībnieki ir skaidri izpratuši akcijas būtību, veiksmīgi tikuši galā ar uzdevumu (fotogrāfijās dokumentēta konkrēta lietu pārveide un eksperimenti vides izziņas laboratorijā); 5. Dalībnieku akcijas novērtējums – pēc atsauksmēm no skolotājiem, skolu vadības, kā arī pēc skolēnu izpildītajiem minitestiem pirms un pēc mācību stundas. 6. darbs par vides ilgtspējas jautājumiem, sabiedrības locekļiem piedāvāti praktiski piemēri, kā individuāli iespējams samazināt sadzīves atkritumu apjomu; 7. Pieejama informācija par akciju un tās būtību (regulāri ziņojumi pasākumu periodā sociālos tīklos, publikācijās, interneta vietnēs); 8. Sagatavota projekta atskaite (iesniegta projekta pasūtītājam).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 22 491.55 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 611.55 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 683.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.