Labā dabā!

Reģ Nr. 1-08/188/2017

Projekta mērķis

Iesaistot jauniešus neformālās izglītības aktivitātēs, paaugstināt jauniešu zināšanas vides izglītības jomā un veidot izpratni par videi draudzīgu rīcību, kā arī veicināt vides apziņas veidošanos

Projekta uzdevumi

Projekta uzdevumi ir: 1. iesaistot jauniešus vides izglītības aktivitātēs, praktiskās un izbraukuma nodarbībās, iegūt zināšanas un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām; 2. iesaistot jauniešus vides izglītības aktivitātēs, praktiskās un izbraukuma nodarbībās, izkopt vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas; 3. iesaistot jauniešus vides izglītības aktivitātēs, praktiskās un izbraukuma nodarbībās, attīstīt jauniešos atbildīgu attieksmi un motivāciju pamatotu lēmumu pieņemšanai; 4. iesaistot jauniešus vides izglītības aktivitātēs, praktiskās un izbraukuma nodarbībās, veicināt projektā iegūto zināšanu tālāku izplatīšanos publicējot un mobilizējot ap sevi interesentus un nodot tālāk projektā iegūtās zināšanas; 5. iesaistot jauniešus vides izglītības aktivitātēs, praktiskās un izbraukuma nodarbībās, motivēt jauniešus uzņemties iniciatīvu un būt līderiem; 6. veicināt jauniešus iesaistīties veselīga dzīvesveida popularizēšanā, izmantojot daudzveidīgos dabas resursus.

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti: 1. noorganizētas 4 vides izglītības nodarbības, kurās piedalījušies vismaz 40 jaunieši, tādā veidā veicinot jauniešus iesaistītes bioloģiskās daudzveidības atklāšanā, saglabāšanā, iegūt zināšanas un izpratni par vidi un vides aizsardzības problēmām un attīstīt jauniešos atbildīgu attieksmi un motivāciju pamatotu lēmumu pieņemšanai; 2. noorganizēta 1 izbraukuma nodarbība 25 jauniešiem uz Tērveti, veicinot bioloģiskās daudzveidības atklāšanu, saudzēšanu un saglabāšanu; 3. noorganizētas 2 izbraukuma nodarbības uz atkritumu poligonu “Daibe”, tādā veidā izkopojot vides aizsardzības problēmu risināšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas; 4. noorganizētas 4 dienu garas vides nodarbības “Zaļā vasara”, kurā iešūstījusies 25 Naukšēnu un apkārtējo novadu iedzīvotāji; 5. noorganizētas 2 vides izglītības aktivitātes vasarā jauniešiem virs 15 gadiem, kuru mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības apzināšanu un vides apziņas izpratni; 6. izmantojot projekta laikā iegūtās zināšanas, vismaz 30 jaunieši iesaistījušies 10 vides spēļu izgatavošanā, kas veicinās ilgtremiņa zināšanu pārnesi par vides aizsardzības un ekonomikas aprites jautājumiem; 7. izmantojot projekta laikā iegūtās zināšanas, vismaz 12 jaunieši iesaistīsies 3 konkursu organizēšanā Naukšēnu vidusskolas un citu tuvāko skolu skolēniem; 8. kā projekta netiešie ieguvēji ir vismaz 300 jaunieši.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 28.02.2018
Īstenotājs Naukšēnu novada vidusskola
Naukšēnu pag. Naukšēnu nov., "Naukšēnu vidusskola", Naukšēni, LV-4244
Projekta kopējās izmaksas 14 300.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 300.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 120.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.