• Sākums >
  • FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017. gadā

FEE International programmu īstenošana Latvijā 2017. gadā

Reģ Nr. 1-08/256/2017

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas biedra statusa saglabāšanu FEE International, izpildot administratīvos kritērijus un prasības biedrorganizācijas un pārstāvniecības statusa saglabāšanai, kā arī nodrošināt FEE International programmu – Ekoskolas, Zilais Karogs, Zaļā Atslēga, Jaunie Vides reportieri un Izzini mežu – sekmīgu darbību un izaugsmi Latvijā, atbilstoši VARAM-VIF Sadarbības memorandam un VIF FEE International programmu pārstāvniecības darba programmai 2017. gadam un rīcības stratēģijai 2017-2019. gadam.

Projekta uzdevumi

FEE International vispārējā pārstāvniecība • Nodrošināt Latvijas biedra statusu FEE International, saglabājot tiesības Latvijā īstenot visas programmas. • Sadarbībā ar VARAM nodrošināt Memoranda par FEE International programmu pilnvērtīgu ieviešanu, atbilstoši Memoranda nosacījumiem par sadarbības un savstarpējās informācijas apmaiņas mehānismiem. • Sadarbībā ar VARAM un kompetentajām institūcijām, nodrošināt kvalitātes kontroli programmās – koordinējot Peldvietu un jahtu ostu atbilstības izvērtēšanas komisijas darbību, Ekoskolu nacionālās žūrijas darbību, Zaļās Atslēgas izvērtēšanas komisiju darbību un JVR nacionālās žūrijas darbību kā arī Sadarbības memoranda Partneru Padomes darbību. • Sadarbībā ar FEE International Direktoru Padomi nodrošināt sagatavošanas darbus 2018. gada FEE International Ģenerālās Asamblejas norisei Latvijā. • Sadarbībā ar FEE International starptautiskajām koordinācijām, nodrošināt Latvijas programmu koordinatoru līdzdalību starptautiskajās koordinatoru sanāksmēs. Zilā Karoga programma • Īstenot Zilā Karoga programmu peldvietu un jahtu ostu kategorijās, integrējot tajā Nacionālā Peldvietu sertifikāta kvalitātes zīmi un nodrošinot vairāk kā 17 sertifikācijas nacionālā un starptautiskā līmenī ZK un NPS sistēmā. • Nodrošināt Zilā Karoga programmas ietvaros pašvaldību līmenī īstenotus un ZK kvalitātes prasībām atbilstošus >60 vides izglītības pasākumus vietējā līmenī • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli – koordinācijas un nacionālās žūrijas kontroles vizītes sezonas laikā, kā arī komunikāciju ar ZK sertificētajām pludmalēm un jahtu ostām par kvalitātes kontroles rezultātiem. • Nodrošināt nepieciešamo datu apkopošanu Zilā Karoga kritēriju izpildei, ieviešot sabiedriskā monitoringa programmu jūras piesārņojošo atkritumu situācijas izpētei Latvijas piekrastē kampaņas Mana Jūra ietvaros. Ekoskolu programma • Nodrošināt programmas kvalitātes kontroli un tiešo atbalstu sniegšanu skolām Ekoskolu vides pārvaldības sistēmas izveidē. • Gada prioritārās tēmas ietvaros nodrošināt arvien pieaugošu Ekoskolu skolēnu izpratni par atkritumu ietekmi uz vidi Ekoskolu gada tēmas ietvaros un veicināt atkritumu neradīšanas principu ievērošanu kā arī atkritumu šķirošanas popularitāti; • Īstenot programmas apmācību un sadarbības tiešos pasākumus (ziemas un vasaras forumi, apbalvošana) • Īstenot papildus iniciatīvas – Ēdam atbildīgi, Lielās augu medības (tik un tik skolu iesaiste Zaļās Atslēgas programma • Atjaunot Nacionālās žūrijas sastāvu un nacionālās žūrijas kontroles vizītes. • Nodrošināt piecu sertifikācijas programmu izziņošanu atbilstoši FEE International apstiprinātajiem 2016-2020. gada sertifikācijas programmu kritērijiem un vadlīnijām • Nodrošināt koordinācijas konsultācijas sertifikācijā ieinteresētajām viesnīcām un sertificētajām viesnīcām attiecībā uz pārsertifikācijas īstenošanu. • Īstenot pilnu kvalitātes kontroli, saskaņā ar 2016-2020. gada audita vadlīnijām. Jauno Vides reportieru programma • Nodrošināt JVR programmas atlases konkursus un kandidātu izvirzīšanu JVR starptautiskajai balvai visās kategorijās. • Īstenot JVR skolas aktivitātes, apmācot 150 jauniešu grupu pārstāvjus.

Projekta rezultāti

Izpildes rādītāji • Saglabāts Latvijas biedra statuss FEE International ar tiesībām īstenot 5 programmas Latvijā – Ekoskolu programmu, Zilā Karoga programmu, Zaļās Atslēgas programmu, Jauno Vides reportieru programmu, Izzini mežu programmu • Nodrošināta FEE International programmu ieviešanas kvalitātes kritēriju izpilde • Nodrošinātas FEE International kvalitātes vadības prasībām atbilstošu nacionālo izvērtēšanas institūciju darbība – Peldvietu un jahtu ostu izvērtēšanas komisija, Ekoskolu nacionālā žūrija, Zaļās Atslēgas nacionālā žūrija • Nodrošināta sertifikāciju kvalitātes kontrole Zilā Karoga programmā, Zaļās Atslēgas programmā, Ekoskolu un Jauno Vides reportieru programmās. • Nodrošināta Latvijas paveiktā popularizācija FEE International tīklā, pārstāvot kandidatūru 2018. gada Ģenerālās Asamblejas norises vietas izvēlē, kā arī popularizējot atjaunoto sadarbības ietvaru ar VARAM. • Programmu sociālo tīklu auditorijas pieaugums līdz 7000 sekotājiem (kopskaitā draugiem.lv Ekoskolu programmas lapa, VIF Facebook, Instagram un Twitter konti, Mana jūra Facebook konts). • Īstenoti 3 nacionāla līmeņa preses pasākumi – konferences un brīfingi. • Sagatavotas 35 mediju relīzes. • Sadarbība ar patstāvīgiem mediju partneriem programmu aktualitāšu atspoguļošanai. • Līdzdalība un FEE Latvia labās prakses piemēru prezentācija 4 starptautiskos forumos. Zilā Karoga programma • Zilais Karogs – vairāk kā 17 sertifikācijas peldvietu un jahtu ostu kategorijās 2016. gadā, saskaņā ar atjaunotajiem kritērijiem peldvietu un jahtu ostu apakšprogrammās un NPS sistēmā. • Vairāk kā 60 vides izglītības pasākumi pašvaldībās Zilā Karoga programmas ietvaros. • Jūras piesārņojošo atkritumu kritērija ieviešana, īstenojot Zilā Karoga programmas iniciatīvu ietvaros jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa programmu. Ekoskolu programma • Nodrošināt Ekoskolu tīkla attīstību, nodrošinot programmas dalībnieku pieaugumu par 10 – 15%, sasniedzot vismaz 230 programmā aktīvi darbojošās skolas • Nodrošināt >600 dalībnieku tiešo iesaisti pasākumos • Iesaistīt papildu starptautiskajās iniciatīvās >60 skolām Zaļās Atslēgas programma • Zaļās Atslēgas žūrijas apstiprinātas atjaunotās pieteikuma, ieviešanas un audita vadlīnijas viesnīcu, kempingu un restorānu programmā. • Nacionālās žūrijas lēmumam sagatavota dokumentācija par ZA apakšprogrammu konferenču centriem, izklaides centriem un viesu mājām atvēršanu Latvijā. • Nodrošināta programmas izaugsmes atjaunošanās, sasniedzot 15 sertifikācijas viesnīcu, kempingu un restorānu kategorijā. Jauno Vides reportieru programma • JVR nacionālo atlases konkursu īstenošana 3 vecuma grupās 3 tematiskajās kategorijās. • JVR nacionālo kandidātu izvirzīšana JVR starptautiskajai balvai vismaz 5 konkursa kategorijās.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.12.2017
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 67 035.27 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 67 035.27 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 67 035.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.