• Sākums >
  • Erudīcijas spēle "Vides erudīts"

Erudīcijas spēle "Vides erudīts"

Reģ Nr. 1-08/111/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: - Izveidot Vidzemes skolu erudīcijas akciju, organizējot Vidzemes reģionā 13 spēles posmus, kuros klātienē iesaistās spēles dalībnieki - vidusskolēni, mācībspēki un atbalstītāji (ģimenes, draugi, skolas biedri). - Piesaistot sadarbības partneri - kanālu Re:TV, filmēt spēles norisi un pārraidīt to televīzijā bezmaksas virszemes apraidē visā Latvijā, tādējādi pārvēršot reģionālos pasākumus nacionālā līmenī. Kā arī izstrādāto erudīcijas spēli pārvērst galda spēlē, kas nodrošinās projekta ilgtspēju. Ilgtermiņa: Veicināt Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020. gadam mērķu sasniegšanu caur erudīcijas spēli, kas palīdzēs atraktīvā un mūsdienīgā veidā rosināt videi draudzīgu sabiedrības ikdienas rīcību pareizā atkritumu apsaimniekošanā. Iekļaujot projekta pasākumos praktiskās darbošanās elementus, tiks veicināta sabiedrības rīcības maiņa, kas ir praktiskais ieguvums un rezultāts dažādām izglītošanas un informatīvajām kampaņām.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt erudīcijas spēles formātu par cilvēka ietekmi uz vidi, atkritumu šķirošanu un pārstrādi, kas tiks īstenota šajā projektā Vidzemes reģiona skolām ar iespēju to turpināt kā pasākumus arī citos reģionos ilgtermiņā. 2. Organizēt pieteikšanās konkursu un komandu atlasi vidusskolēniem dalībai spēlē. 3. Izstrādāt spēles jautājumus un praktiskos uzdevumus 13 spēles posmiem. 4. Īstenot 13 spēļu posmu norisi vismaz 5 dažādās teritoriālajās vienībās Vidzemes reģionā (vienā vietā var tikt organizēti 2-3 spēles posmi). 5. Iesaistīt spēlē 81 spēles dalībnieku no Vidzemes skolām un nodrošināt vismaz 390 klātienes skatītājus projekta laikā. 6. Nodrošināt, ka spēles 27 komandas (komandā 3 dalībnieki) pārstāv minimums 9 skolas, maksimums - 27 skolas. 7. Iekļaut erudīcijas spēlē video jautājumu bloku, kuru iespējams atdalīt atsevišķi no spēles kā izglītojošus īsos sižetus, kurus izplatīt interneta vidē arī ārpus spēles norises, nodrošinot projektā radīto materiālu ilgtspēju. 8. Sagatavot un pārraidīt kanālā Re:TV bezmaksas virszemes apraidē visā Latvijas teritorijā vienu erudīcijas spēles sezonu – 13 raidījumus. 9. Izstrādāt un izgatavot galda spēli „Vides erudīts”, balstoties uz klātienes spēles jautājumiem un uzdevumiem.

Projekta rezultāti

1. Atlasītas 27 komandas dalībai erudīcijas spēlē (81 dalībnieks), kuras pārstāv 9-27 Vidzemes vidusskolas (no vienas skolas var būt vairākas komandas). 2. Sagatavoti spēles jautājumi un uzdevumi 13 spēles posmiem. 3. Saorganizētas vismaz 5 spēļu posmu norises vietas dažādās teritoriālajās vienībās Vidzemes reģionā. 4. Īstenota 13 spēļu posmu norise. 5. Nodrošināta 390 klātienes skatītāju klātbūtne erudīcijas spēļu norises laikā. 6. Sagatavotas un pārraidītas kanālā Re:TV 13 erudīcijas spēles sērijas, katra 46 min. garumā. 7. Kā atsevišķas spēles daļas sagatavoti un interneta vidē izvietoti 13 izglītojoši īsi sižeti par pareizu atkritumu apsaimniekošanu un videi draudzīgu rīcību, katrs līdz 90 sek. 8. Izgatavoti 200 galda spēļu „Vides erudīts” komplekti, kas paredzēti kā dāvanas pusfinālistiem un pārējie komplekti izplatīti ar vides izglītību iesaistītajām pusēm kā pilotprojekts. 9. Projektā sasniegtā kopējā auditorija 250 000 Latvijas iedzīvotāji, tostarp, 471 dalībnieks ir tiešā iesaistītā auditorija spēļu norisē.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Daibes ilgtspējas centrs
"Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151
Projekta kopējās izmaksas 39 133.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 323.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 323.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.