60 elementi Tavā kabatā

Reģ Nr. 1-08/182/2017

Projekta mērķis

Projekta īstermiņa mērķis ir attīstīt pozitīva līdera prasmes vismaz 60 jauniešiem un izglītot viņus kā nākotnes viedokļu līderus par aprites ekonomikas būtību un tās lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, izmantojot mobilo telefonu kā uzskatāmu un atpazīstamību modernās sabiedrības un tehnoloģiju arhetipu, un ar šo līderu starpniecību zināšanas izplatīt jauniešu mērķa auditorijām. Vienlaikus vairojot sabiedrības izpratni par modernajām tehnoloģijām. Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt aprites ekonomikas veidošanos Latvijā un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, īpaši samazinot atkritumu apjomu un veicinot ekonomiskās attīstības atsaistīšanos no dabiskās vides degradācijas.

Projekta uzdevumi

Lai sasniegtu projekta mērķi, projekta uzdevumi ir sastrukturizēti četros blokos: 1. Materiāli: metodisko materiālu izstrāde, vizuālu, viegli uztveramu uzskates materiālu izveidošana (inografikas) , praktisko nodarbību materiālu iegāde, kā arī viedtālruņu savākšana un sagatavošana izmantošanai kā uzskates materiālu. Tālruņu nodošana pārstrādei. 2. Nākotnes viedokļu līderi: darba grupu un semināru organizēšana nākotnes viedokļu līderiem ekspertu vadībā; 3. Netiešās mērķa grupas: nodarbību vadīšana netiešajām mērķa grupām nākotnes viedokļu līderu un ekspertu vadībā; 4. Publicitātes: projekta īstenošanas atpazīstamības organizēšana plašsaziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

- Projekta rezultātā par aprites ekonomikas būtību un nepieciešamību, kā arī tās lomu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai tiks izglītoti ne mazāk kā 60 mērķa grupas pārstāvji. - Projekta dalībniekos ar neformālās izglītības metodēm un personības izaugsmes treniņiem tiks attīstītas līderu prasmes. - Semināros un darba grupās izglītotie jaunieši - tiešā mērķa grupa - nodos iegūtās zināšanas un prasmes (kompetences) vairāk kā 600 jauniešiem visā Latvijā, novadot praktiskās nodarbības, kā arī diskutējot par projekta prioritārajām tēmām. - Projekta ietvaros tiks izstrādāti praktisko nodarbību metodiskie materiāli un viegli uztverami vizuālie materiāli infografiku veidā, kas būs brīvi pieejams ikvienam interesentam, nodrošinot projekta rezultātu ilgtspēju. - Savākti un pārstrādei nodoti vismaz 300 mobilie tālruņi un daļēji arī to lādētāji. - Nākotnes viedokļa līderi turpina izglītojošās aktivitātes arī pēc projekta noslēguma, papildinot savas profesionālās un nevalstiskā sektora ikdienas aktivitātes ar projektā izstrādāto informatīvo saturu dažādās mērķauditorijās, kļūst par aprites ekonomikas veicināšanas vizionāriem.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.03.2018
Īstenotājs Latvijas Mazpulki
Rīga, Ezermalas iela 24/26, LV-1014
Projekta kopējās izmaksas 24 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 230.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.