• Sākums >
  • Esi par ilgtspējīg valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku

Esi par ilgtspējīg valsts izaugsmi, pamatotu uz aprites ekonomiku

Reģ Nr. 1-08/178/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt aktīvākajai Latvijas jaunatnes daļai nepieciešamās zināšanas ilgtspējīgas attīstības izpratnei, kas ietver aprites ekonomikas nosacījumus, ikdienas darbībā attīsta gan ekodizaina izmantošanu jaunu preču ražošanā, gan atkritumu samazināšanu un atgriešanu apritē kā materiālu vai enerģijas resursu. Tas paredz attīstīt atbildīgu attieksmi un motivāciju pamatotu lēmumu pieņemšanai un iedrošināt, piesaistot plašāku jauniešu loku, aktīvu līdzdalību vides problēmu risināšanā, kā arī sniegt praktiskās iemaņas darbā ar auditoriju, prezentāciju sagatavošanā, praktisko darbību nodrošinājumā, būtisku jautājumu skaidrojumus.

Projekta uzdevumi

Projekts paredz 1. Ar izstrādāto dažāda līmeņa anketu palīdzību noskaidrot projektā izvirzīto prasību jauniešu līderu grupas trijos Latvijas reģionos- Kurzemē, Latgalē, Rīgā un Pierīgā, identificējot jaunatnes līderus un to attieksmi pret vides jautājumiem, jauniešu esošās pamatzināšanas, interesējošos jautājumus, problēmu loku praktisko zināšanu izmantošanai reģionā, attieksmi pret projektā izvirzītajām tēmām, darbības to pārnesei plašākai auditorijai 2. Sagatavot atbilstošajām jauniešu auditorijām (iedalot pēc vecuma un izglītības līmeņa) nepieciešamos lekciju materiālus, izstrādāt izdales materiālus, kas izmantojami gan projektā iekļautajās nodarbībās, gan tālākajā jauno līderu darbā ar plašāku jauniešu loku. 3. Izstrādāt lekciju un nodarbību shēmu izvēlētajiem reģioniem, pamatojoties uz aptaujas anketu apkopojumu, nosakot dalībnieku iedalījumu nodarbību grupās, katram grupu iedalījumam izstrādāt individuālu nodarbību skaitu, veidu un sniedzot tam atbilstošas zināšanas par projektā izvirzītajām tēmām. 4. Noorganizēt plānotās lekcijas un nodarbības Latvijas reģionos, izveidojot ciešāku vietējo augstskolu sadarbību ar reģiona jauniešiem, palīdzot ar izvirzīto tēmu apguvi un praktisko zināšanu pielietojumu. 5. Nodrošināt sagatavoto līderu tālāku darbību Latvijas reģionos ar plašāku jauniešu auditoriju, organizēt novadīto pasākumu atskaišu apkopojumu, labāko un aktīvāko jauniešu grupu noteikšanu. 6. Labākajai izvirzītajai jauno līderu organizēto pasākumu ieviesējai grupai , kā balvu noorganizēt divu dienu braucienu un Tartu, lai iepazītos ar Igaunijas jauniešu pieredzi valsts ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības jautājumu risināšanā.

Projekta rezultāti

Sagatavotas 6 lekcijas dažāda vecuma, izglītības un interešu grupām par tēmu - Ilgtspējīga attīstība atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Aprites ekonomikas veicināšana (t.sk. atbildīga atkritumu apsaimniekošana). 2. Sagatavoti izdales materiāli (bukleti- 12 lpp. ar tekstu un krāsainām ilustrācijām), sagatavoti un sakopēti izdales materiāli nodarbībām ( ~ 60 komplekti). 3. Lekcijās un nodarbībās iesaistīti un sagatavoti ne mazāk kā 60 jaunieši – nākotnes viedokļu līderi - projekta tiešie dalībnieki; 4. Trijos Latvijas reģionos – Rīgā un Pierīgā, Kurzemē un Latgalē noorganizētas jauniešu –līderu grupu apmācības un praktisko iemaņu apgūšana vides jautājumu risināšanā ietverot sekojošas tēmas Aprites ekonomikas veicināšana (t.sk. atbildīga atkritumu apsaimniekošana) Ilgtspējīga attīstība atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 5. Tālāko projekta aktivitāšu norisē, ko organizē sagatavotie projekta līderi, dokumentāli ir apliecināta netiešā auditorija jeb dalībnieki, kas ir ne mazāk par 300 jauniešiem. 6. Labākā izvirzītā jauniešu grupa ir iepazīstināta ar Igaunijas jauniešu darbu vides aizsardzībā un vides aktivitātēm Tartu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.03.2018
Īstenotājs Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Rīga, Kuršu iela 9-2, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 29 129.09 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 129.09 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 130.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.