Kuš! Zāle aug!

Reģ Nr. 1-08/156/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: radīt aktīvu un uz līdzdalību balstītu platformu bioloģiskās daudzveidības izziņai, vides izglītības paaugstināšanai, praktisku iemaņu gūšanai par aprites ekonomikas stiprināšanu ikdienā. Ilgtermiņa: nodrošināt pēctecību un ilgtspēju, aktivitāšu dažādošanu un pieredzes nodošanu, organizējot sabiedrības izglītošanas aktivitātes vides izziņas un aizsardzības jomā.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt 2 vides izziņas velo tūres pa Gulbenes un Lubānas novadiem; 2. Organizēt 2 mācības sabiedrības izglītošanai par bioloģisko daudzveidīgu, aprites ekonomiku un aktīvu un videi draudzīgu dzīvi dabā. 3. Nodrošināt zināšanu pārneses aktivitāšu organizēšanu partnerorganizāciju pārstāvētajos novados. 4. Organizēt ilgtspējīgu mobilitāti popularizējošu akciju „Ar velo uz darbu” partnerorganizāciju novados Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros; 5. Nodrošināt kvalitatīvu projekta publicitāti un vadību;

Projekta rezultāti

Kvantitatīvie projekta rezultāti: 1. Noorganizētas 4 projekta darba grupu tikšanās (darba grupa 5 cilvēku sastāvā), to skaitā 2 paplašinātās projekta darba grupas tikšanās, iekļaujot partnerorganizāciju pārstāvjus (10 cilvēki) 2. Noorganizētas 2 vides izziņas velo tūres (kopā 50 dalībnieki); 3. Noorganizētas 2 mācības par bioloģisko daudzveidību, aprites ekonomiku un dzīvi dabā (kopā 50 dalībnieki no 4 novadiem); 4. Noorganizētas 12 zināšanu pārneses aktivitātes partnerorganizāciju novados (kopā ap 200 iesaistīto 4 novados); 5. Sagatavotas vismaz 7 publikācijas izplatīšanai Gulbenes un partnerorganizāciju novados. 6. Vismaz 15 ar projektu saistīti ieraksti projekta facebook.com lapā. 7. Noorganizētas Eiropas mobilitātes nedēļas aktivitātes 4 novados. Kvalitatīvie rezultāti: 1. Veicināta biedrības sadarbība ar reģionālajām organizācijām vides aizsardzības jomā; 2. Paaugstināta sabiedrības izpratne par ilgtspējīgu mobilitāti, bioloģisko daudzveidību Ziemeļaustrumvidzemē, paplašinātas praktiskas iemaņas aprites ekonomikas stiprināšanai; 3. Veicināta jauniešu, jaunatnes darbinieku un citu interesentu personīgā iesaiste un sadarbība vides sakopšanas un aizsardzības jomā; 4. Nodrošināta kvalitatīvu vides izglītības pasākumu pēctecība.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Dēms
Gulbene, Brīvības iela 22-4, LV-4401
Projekta kopējās izmaksas 13 390.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 1 051.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 051.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.