Nemēslo mežā

Reģ Nr. 1-08/255/2017

Projekta mērķis

1)Mazināt atkritumu daudzumu, ko cilvēki atstāj mežos un citās dabas platībās, aicinot un veicinot plašākas sabiedrības iesaistīšanos mežu, atpūtas un dabas objektu sakopšanā; 2)Īstenot, pilnveidot un attīstīt 2005. gadā veiksmīgi uzsākto informatīvo sociālās atbildības kampaņu, kas vērsta pret mežu piesārņošanu un tās radītajām sekām, veicinot sabiedrības attieksmes un uzvedības maiņu pret atkritumu atstāšanu mežos.

Projekta uzdevumi

1. Izglītojošu un informatīvu pasākumu organizēšana par meža, kā arī citu dabas platību aizsardzību bērnu, vecāku un skolotāju mērķauditorijās. 2. Bērnu un jauniešu izglītošana par meža piesārņošanas tematiku skolās un nometnēs. 3. Mežu un citu dabas objektu piesārņotības jautājumu aktualizēšana masu saziņas līdzekļos.

Projekta rezultāti

Sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu AS „Latvijas valsts meži” jau kopš 2005.gada īsteno kampaņu „Nemēslo mežā” – 2017. gadā iecerēts turpināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par meža un citu dabas platību aizsardzības jautājumiem. 2017. gada projekta realizācijas noslēgumā plānoti šādi rezultāti: 1) Noorganizēti tālākizglītības kursi vismaz 100 vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kas iesaistījušies meža vides izglītības darbā. 2) Papildināti esošie vides izglītības mācību materiāli pirmsskolām, kas iesaistījušās programmas “Cūkmena detektīvi” realizācijā, ar jaunu metodisko līdzekli nodarbībām dabā “Piedzīvojumi mežā ar visām (zeķu) maņām”. 3) Noritējušas vairāk kā 100 Cūkmena - projekta galvenā tēla – vizītes skolās, bērnudārzos un bērnu nometnēs, publiskos pasākumos, satiekot vismaz 5000 cilvēku. 4) Aktualizēts mežu un citu dabas platību piesārņošanas problēmjautājums masu saziņas līdzekļos preses publikāciju, radio un TV sižetu formā. 5) Sakopti meži, kā arī citas dabas platības publiskās talkās un izglītota sabiedrība ar augstāku vides apziņu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 17.11.2017
Īstenotājs Latvijas valsts meži, AS
Rīga, Kristapa iela 30, LV-1046
Projekta kopējās izmaksas 20 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.