• Sākums >
  • Nacionālas nozīmes vides infrastruktūras izveide putnu novērošanai dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” un vides izglītības piedāvājuma pilnveidošana

Nacionālas nozīmes vides infrastruktūras izveide putnu novērošanai dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts” un vides izglītības piedāvājuma pilnveidošana

Reģ Nr. 1-08/204/2017

Projekta mērķis

Vides izglītības piedāvājuma pilnveidošana, Latvijai nozīmīgu dabas un vides vērtību izcelšana un izziņas intereses veicināšana, izveidojot vides izglītības infrastruktūru putnu novērošanai dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts”, attīstot vides izglītības programmas dažādām mērķauditorijām, ieviešot un īstenojot vides izglītības pasākumus.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot nacionālas nozīmes vides infrastruktūras objektu – putnu novērošanas torni, uzstādīt novērošanas aprīkojumu un izvietot putnu skulptūru ekspozīciju dabas liegumā “Būšnieku ezera krasts”; 2. Attīstīt izglītojoši-pētniecisku vides izglītības programmu piedāvājumu dažādām mērķa grupām un nodrošināt izstrādāto vides izglītības programmu integrāciju mācību procesā; 3. Nodrošināt informācijas pieejamību par projekta ietvaros izveidoto vides izglītības infrastruktūru un vides izglītības piedāvājumu, izstrādāt augstas kvalitātes un mūsdienu tehnoloģiskajām prasībām atbilstošu informatīvo risinājumu dizainu, kā arī nodrošināt to ieviešanu un uzturēšanu; 4. Nodrošināt projekta ietvaros jaunizveidotā vides izglītības infrastruktūras objekta un vides izglītības pasākumu ilgtspēju, tai skaitā, visu projekta ietvaros radīto materiālo un nemateriālo vērtību uzturēšanu, objekta un ar to saistītā vides izglītības piedāvājuma marketinga un publicitātes pasākumus, kas vērsti uz projekta rezultātu, tostarp, jaunizveidotās vides izglītības infrastruktūras un vides izglītības piedāvājuma popularizēšanu projekta īstenošanas laikā un vismaz 10 gadus pēc projekta pabeigšanas.

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidotas materiālās vērtības – vides izglītības infrastruktūras objekts, tā aprīkojums un vides izglītības ekspozīcija, kā arī nemateriālās vērtības – vides izglītības informācijas nodrošinājums, izglītojoši-pētnieciskas programmas vides izglītības apguvei dažādām mērķa grupām, marketinga un komunikācijas materiāli u.c. nemateriālās vērtības.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Komunālā pārvalde
Ventspils, Užavas iela 8, LV-3601
Projekta kopējās izmaksas 133 170.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 99 877.50 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.