Šķiro mazs un liels!

Reģ Nr. 1-08/155/2017

Projekta mērķis

Izglītot Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novadu iedzīvotājus par atkritumu šķirošanu, tādējādi palielināt šķiroto atkritumu īpatsvaru minētajos novados, kā arī veidot un stiprināt komunikācijas saites starp iedzīvotājiem un novadu atkritumu apsaimniekotājiem.

Projekta uzdevumi

1. Izpētīt esošo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu uzbūvi, efektivitāti, veikt SVID analīzi. 2. Izzināt novadu iedzīvotāju viedokli par atkritumu šķirošanas iespēju un attieksmi pret to. Noskaidrot, kas iedzīvotājiem ir nepieciešams, lai aktīvāk iesaistītos šķirošanā. 3. Aptaujāt/analizēt projektā iesaistīto novadu atkritumus apsaimniekojošos (komunālos) uzņēmumus par esošo sistēmu, par nākotnes iespējām, vēlamajiem rezultātiem, klientiem, iespējamajām investīcijām, tarifa izmaiņām. 4. Izveidot apmācību programmu atbilstoši saņemtajiem pētījuma rezultātiem, kas orientēta uz mērķa grupām, pēc principa “mācīt, lai mācītu” - mācīt neradīt atkritumus un radītos šķirot. 5. Nodrošināt mērķgrupu savstarpēju sadarbību, savstarpēju apmācību, spēles, sacensības, balvas. 6. Veicināt komunikāciju un sadarbību starp iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājiem. 7. Izmantojot Latvijas Pašvaldību savienību, nodot projekta rezultātus citām Latvijas pašvaldībām un to atkritumu apsaimniekotājiem (trīs novadu aptaujāto iedzīvotāju viedokli, veiktās izglītošanas aktivitātes, apmācību programmu un atkritumu šķirošanas aktivitātes izmaiņas).

Projekta rezultāti

1. Uzglabājamo atkritumu samazinājums - šķiroto atkritumu palielinājums Olaines, Ozolnieku un Jelgavas novados; 2. 120 cilvēki piedalījušies dalītā aktritumu savākšanā Lielajā talkā; Dalīti savākto atkritumu maisu skaits: 120; 3. Vismaz 360 aptaujāti iedzīvotāji – gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju; 4. veikta 3 atkritumu apsaimniekotāju – komunālo uzņēmumu saimnieciskās darbības izpēte un analīze; 5. Notikušas izglītojošās nodarbības 3 novadu bērnu nometnēs, dalībnieku skaits: 30; 6. Notikušas 15 radošo darbu nodarbības 15 bērnudārzos un izveidotas radošo darbu izstādes 3 novadu svētkos; 7. Notikuši seši semināri par aktritumu apsainiekošanu (divi katrā novadā); 8. Izveidota 2 dienu apmācības programma “Mācies, lai mācītu”, ko var pārņemt citas pašvaldības; apmācīti 15 jaunieši un 15 seniori; 9. Izsūtītas 4 preses relīzes, Iegūtas vismaz sešas publikācijas masu medijos un izveidoti vismaz 30 ieraksti sociālajos medijos; 10. Infografika par atkritumu šķirošanu 1500 ekspemlāri; 11. Reklāmas materiāli (baneri, info stendi, uzlīmes); 12. Sagatavoti priekšlikumi projektu aktivitāšu īstenošanai, notikušo pasākumu izvērtējumi, tālākas sadarbības priekšlikumi. 13. Kopējais aktivitātēs tieši iesistīto dalībnieku skaits vismaz 900, caur dažādiem medijiem 5000.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.11.2017
Īstenotājs Jāņupes iedzīvotāji
Jāņupe, Lazdas 2611, LV-2113
Projekta kopējās izmaksas 19 853.63 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 103.90 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 104.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.