Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 18.01.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2017
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursu izsludināšana
Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos
Paredzēt līdzekļus
Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos
Paredzēt līdzekļus
Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu
Paredzēt līdzekļus
Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai
Paredzēt līdzekļus
Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem
Paredzēt līdzekļus
Vietējās vides iniciatīvas
Paredzēt līdzekļus
Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi
Paredzēt līdzekļus
3. Projektu konkurss (I kārta) finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana
1-08/5/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 000.00 €
Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana
1-08/4/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 50 819.00 €
Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās
1-08/12/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 000.00 €
Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana
1-08/2/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 15 835.00 €
Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks
1-08/3/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 19 751.00 €
Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana
1-08/11/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā
1-08/14/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 7 500.00 €
Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana
1-08/13/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 6 800.00 €
Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.
1-08/10/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā
1-08/9/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 3 460.00 €
VARAM dalība izstādēs ,,Green Planet Expo” un ,,Vide un enerģija 2017”
1-08/16/2017 VARAM
Atlikt
Dabas pieminekļu – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu un aleju saglabāšanas un aizsardzības pasākumi
1-08/8/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija – otrā kārta
1-08/6/2017 VARAM
Atlikt
Sadarbības veicināšana ķīmisko vielu pārvaldībā
1-08/7/2017 VARAM
Atlikt
Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana
1-08/15/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
4. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2017. līdz 2019. gadam
1-08/273/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
"Zaļā sertifikāta" aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2017. gadā
1-08/1/2017 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.