• Sākums >
  • Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.

Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.

Reģ Nr. 1-08/10/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, vairojot izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) lomu dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Lai to īstenotu, projekta laikā paredzēts īstenot aktivitātes aizsardzības statusa, dibināšanas laika un ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā daudzveidīgās ĪADT, kas 2017. gadā, mūsu valsts jubilejas priekšvakarā, atzīmē nozīmīgas gadadienas.

Projekta uzdevumi

1) Rīkot trīs zinātniski praktiskas konferences, lai informētu sabiedrību par notikumiem un iniciatīvām, kas stiprinājušas un arī nākotnē stiprinās Latvijas valsts dabas vērtības; 2) Organizēt Ceļotāju dienas ĪADT, lai veicinātu paaudžu mijiedarbību un dažādu sabiedrības grupu, tajā skaitā lauku un pilsētu iedzīvotāju, ar dabas aizsardzību saistītu un no tās attālu esošu apmeklētāju zināšanas par Latvijas ĪADT; 3) ZBR Organizēt nevalstisko organizāciju forumu, lai kopā ar teritorijā ilgtspējīga attīstība un dabai draudzīga uzņēmējdarbība reģionā, kā arī darba grupās definēt kopējos nākotnes mērķus un uzdevumus; 4) Izstrādāt vienotu pasākumu dizaina un simbolikas izstrādi, lai palīdzētu veidot sabiedrības izpratni par Latvijas ĪADT kā vienotu veselumu; 5) Izstrādāt informatīvos materiālus, lai veicinātu ĪADT atpazīstamību (tostarp, starptautiskā līmenī), kā arī nodrošinātu plašākas sabiedrības izglītošanas un informēšanas iespējas par ĪADT nozīmi dabas daudzveidības nodrošināšanā un saglabāšanā, plānots sagatavot informatīvos bukletus katrai no Projekta pieteikumā iepriekš minētajām jubilejas teritorijām; 6) Sagatavot kvalitatīvus reprezentācijas materiālus, ĪADT raksturojošus ar vienotu jubilejas gada simboliku, ko paredzēts pasniegt gan teritorijas vērtību aizsardzībā nozīmīgām personām kā simboliskas dāvanas par ieguldījumu, sasniegumiem u.tml., gan pasākumu apmeklētājiem un plašākai sabiedrībai, lai veicinātu teritoriju atpazīstamību un interesi par tām, piemēram, Ceļotāju dienu dalībniekiem..

Projekta rezultāti

Trīs seminārus laikā plānots izvērtēt gan līdzšinējo ieguldījumu teritoriju dibināšanas mērķu īstenošanā (pētījumi dabas, kā arī ilgtspējīga tūrisma, vides izglītības, sociāli ekonomiskajā un citās jomās), gan diskutēt par nākotnes iespējām un vajadzībām, liekot nozīmīgu zinātnisku pamatu teritoriju turpmākai pastāvēšanai un attīstībai nākotnē. Izstrādājot vienotu pasākumu dizaina un simbolikas izstrādi izmantojot 2017. gadā atzīmējamās ĪADT jubilejas, DAP iegūtu iespēju ievērojami lielākā mērogā īstenot vienu no saviem darbības mērķiem – veicināt sabiedrības izpratni par dabas vērtībām un ikviena lomu to saglabāšanā un uzlabošanā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 47 011.23 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 011.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 34 094.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.