• Sākums >
  • Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās

Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās

Reģ Nr. 1-08/12/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir dabisko meža biotopu struktūras elementu veidošana DAP valdījumā esošo stādīto egļu monokultūrās RNP teritorijā.Apsaimniekošanas rezultātā mežaudzēs tiktu imitēti dabiskie traucējumi (vējgāzes un vējlauzes) veidojot atvērumus, tādā veidā dažādojot gaismas apstākļus un ilgtermiņā veicinot dažādvecuma audzes attīstību un dabiskajiem meža biotopiem līdzvērtīgu struktūru rašanos. Dabiskojot šīs mežaudzes, tiktu uzlaboti apstākļi vairākām gaismas prasīgām sugām un apsaimniekošanas pasākumi palielinātu sugu daudzveidību mežaudzēs, kā arī mazinātu kontrastu starp dažādas izcelsmes un bioloģiskās vērtības mežaudžu izvietojumu konkrētajā teritorijā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt biotehniskos pasākumus – veidot atvērumus mežaudzē un palielināt mirušās koksnes daudzumu 12 ha lielā platībā. 2. Sagatavot digitāli informāciju par veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem un ievietot to dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Dabas aizsardzības pārvaldei jāveic apsaimniekošanā nodoto īpašumu apsaimniekošana piešķirtā finansējuma ietvaros. Par piešķirto finansējumu ir paveicami darbi, lai uzturētu īpašumus atbilstoši minimālajām kvalitātes prasībām, tomēr lai sasniegtu mērķi – nodrošinātu, ka Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošie meži kļūst par etalon - teritorijām dabas aizsardzības mērķiem, ar esošo finansējumu nav iespējams veikt izmaksu ziņā darbietilpīgus un apjomīgus darbus jaunās vietās.

Projekta rezultāti

1.Detalizēta veicamo darbu plāna un tehniskā risinājuma izstrāde; 2. Praktisko darbu veikšana (mežaudzes struktūras veidošana); 3. Veikto apsaimniekošanas pasākumu datu ievade dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”; 4. Sabiedrības informēšana par projektā plānotajām aktivitātēm un rezultātiem.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 10 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.