• Sākums >
  • Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana

Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana

Reģ Nr. 1-08/13/2017

Projekta mērķis

Bijušās Slīteres Valsts rezervāta administrācijas savākto zinātnisko pētījumu apzināšana, digitalizēšana, tajā skaitā sugu atradņu ģeogrāfiskās informācijas digitalizācija un vēsturisko datu kataloga izveide.

Projekta uzdevumi

1. Apzināt bijušās Slīteres Valsts rezervāta administrācijas savāktos datus un zinātniskos pētījumus: to apjomu, saturu; 2. Apzināt 20.gs. 80., 90. gados veiktos īpaši aizsargājamo sugu un to dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumus un šo pasākumu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību Slīteres Valsts rezervāta administrācijas pārraudzībā esošajās teritorijās; 3. Veikt visu apzināto materiālu reģistrēšanu vēsturisko pētījumu katalogā (turpmāk - Katalogs) tādējādi, lai vajadzīgo materiālu var atrast ar atslēgvārdu palīdzību; 4. Visu zinātnisko pētījumu digitalizēšana, tos ieskenējot ar rakstzīmju atpazīšanas funkciju. Digitalizētie materiāli ir tādā kvalitātē, ka tos var iekļaut Latvijas Nacionālās bibliotēkas publiskajā datu bāzē, piemēram, tiešsaistes resursā – akadēmiskā repozitorijā “ACADEMIA”; 5. Digitalizēt katalogā ietvertajās atskaitēs fiksētās sugu atradnes, putnu un dzīvnieku uzskaites tā, lai tās būtu savietojamas ar DAP dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols”; 6. Sagatavot pārskatu, kurā sniegta materiāla analīze un ieteikumi, ko no savulaik veiktiem apsaimniekošanas pasākumiem iespējams atsākt darīt, kas varbūt tolaik netika darīts pietiekoši izsvērti un ko DAP nav turpinājusi, lai gan vajadzēja.

Projekta rezultāti

Digitalizējot augu un dzīvnieku sugu atradnes, tiks papildināta un uzlabota jau esošā informācija (datu rindās) par īpaši aizsargājamo sugu izplatību un sastopamību, kas sniegs iespējas izvērtēt un analizēt vēsturiskos datus ar tagadējā monitoringa datiem, kā arī efektīvāk plānot apsaimniekošanas pasākumus.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 20.12.2017
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 6 800.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 800.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 268.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.