• Sākums >
  • Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana

Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana

Reģ Nr. 1-08/5/2017

Projekta mērķis

Veicināt Valsts vides dienesta personāla, konkrētāk, projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” vadītāju veiktspējas, kvalifikācijas un kompetences celšanu un nodrošināt projekta vadību ar praktiski pielietojamiem instrumentiem (datorprogrammām) vides aizsardzības pasākumu īstenošanai un projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi” sekmīgai pabeigšanai.

Projekta uzdevumi

1. Iegādāties datorprogrammas Autodesk AutoCAD licenci grafiski sagatavotu projektēšanas datu nolasīšanai un apstrādei; 2. Nodrošināt viena darbinieka apmācību darbam ar datorprogrammu Autodesk AutoCAD; 3. Iegādāties datorprogrammas Microsoft Project Standard 2016 licenci projekta vadības integrētai plānošanai un informācijas efektīvai pārvaldīšanai.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros tiks uzlabota Valsts vides dienesta veiktspēja un nodrošināta projekta vadība ar praktiski pielietojamiem instrumentiem (datorprogrammām) sekmīgai sanācijas darbu projekta īstenošanai, kā rezultātā tiks sasniegti sanācijas darbu projekta mērķi – likvidēts piesārņojuma avots un novērsta piesārņojuma tālāka izplatība. Ņemot vērā, ka VVD projektu vadītāju pamatpienākumos neietilpst projektēšanas datu apstrādes rīku pārzināšana, ir plānots nodrošināt viena darbinieka apmācības darbam ar datorprogrammu Autodesk AutoCAD. Iegūtās zināšanas un prasmes ilgtermiņā sniegs ieguldījumu jaunu vides aizsardzības projektu īstenošanā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2017
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 6 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 398.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.