Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 12.08.2021 rezultāti

1. Par izmaiņām sēdes dienas darba kārtībā.
2. Par izmaiņām no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Nozares vides projekti” finansēto aktivitāšu īstenošanā.
Izmaiņas valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammas „Nozares vides projekti” finansēto aktivitāšu īstenošanā
Apstiprināt izmaiņas
Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā
1-08/201/2020 VARAM Vides aizsardzības departaments
Samazināt finansējumu
Pētījums par nolietoto riepu apsaimniekošanos efektīvāko modeli Latvijā
Samazināt finansējumu
No pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšana un novērtēšana Latvijas pazemes ūdensobjektu līmenī
Samazināt finansējumu
Pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu
Samazināt finansējumu
Plūdu riska mazināšanas pasākumu prioritizēšanas metodikas izstrāde
Noraidīt
Veikt Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāniem 2021.-2027.gadam
Piešķirt papildfinansējumu - 3 025.00 €
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas regulējuma uzlabošana
Piešķirt papildfinansējumu - 2 325.00 €
Vienotas metodikas un jaunu priekšlikumu izstrāde gaisa piesārņojuma samazināšanai no noteiktu nozaru darbībām
Piešķirt papildfinansējumu - 20 000.00 €
3. Par SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” projekta “Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza vides izglītības veiktspējas palielināšana” (Projekta reģistrācijas numurs: 1-08/129/2020) īstenošanas termiņa pagarināšanu.
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza vides izglītības veiktspējas palielināšana
1-08/129/2020 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
4. Biedrības “Dabas koncertzāle” projekta iesnieguma “Dabas koncertzāle 2021” izskatīšana.
Dabas koncertzāle 2021
1-08/54/2021 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 58 300.00 €
5. Par Biedrības “International Transport Development Association” projekta Nr. 1-08/ 38/2020 “Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma (KAUPS)” attiecināmajām izmaksām.
Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma (KAUPS)
1-08/38/2020 International Transport Development Association
Piešķirt papildfinansējumu - 5 250.00 €
6. Nodibinājuma “Svētu fonds” projekta “Klimatam pozitīvi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” iesnieguma izskatīšana.
Klimatam pozitīvi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
1-08/89/2019 Svētku fonds
Apstiprināt izmaiņas
7. Par sadarbību ar AS "Super FM" projektā „Zaļā zona” (Projekta reģistrācijas numurs: 1-08/74/2020) saskaņā ar 17.09.2020 noslēgto Līgumu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību Nr. 6-1/20/89.
8. Citi jautājumi.
Tūristiem un makšķerniekiem piemērotas infrastruktūras izveide pie Rāznas ezera
1-08/14/2021 Rāznas ezers - cilvēkam un dabai
Noraidīt
Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde
1-08/29/2020 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.