• Sākums >
  • Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā

Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā

Reģ Nr. 1-08/201/2020

Projekta mērķis

Projekta mērķis: nodrošināt Latvijas dalības nodrošināšano starptautisko saistību vides jomā izpildē, tai skaitā Latvijas ekspertu dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides snieguma novērtējuma Lietuvas Republikai sagatavošanā, Latvijas ekspertu iesaistīšanos OECD diskusijā par vides noziegumu novēršanu un Latvijas ekspertu kā Centrālo un Austrumeiropas reģiona pārstāvja iesaisti ķīmisko vielu pārvaldības jomā.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana vai tirgus izpēte un cenu aptaujas veikšana. 2. Eksperta piesaiste par Zaļo izaugsmi Ekonomikās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Lietuvas vides pārskata izstrādē. 3. Ekspertu piesaiste, tematisko 2~4 semināru sagatavošana un organizēšana par vides noziegumu novēršanu (OECD ziņojuma sagatavošanas ietvaros). 4.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāti divi iepirkuma nolikumi / tirgus izpētes dokumentācijas un tehniskās specifikācijas, veiktas iepirkuma / tirgus izpētes procedūras, izvēlēti izpildītāji un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei. 2. Nodrošināta Latvijas 1-2 ekspertu piesaiste rekomendācijas izstrāde par zaļo izaugsmes tēmu OECD Lietuvas Republikas vides pārskata izstrādē (VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts izstrādāts vides pārskats). 3. Nodrošināta Latvijas informācijas sagatavošana un iesniegšana OECD diskusijā un dokumentācijā par vides noziegumu novēršanu OECD dalībvalstīs. 4.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM Vides aizsardzības departaments
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 36 973.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 973.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 15 776.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.