• Sākums >
  • Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde

Liepājas pilsētas gaisa kvalitātes uzlabošanas rīcības programmas 2020.-2025.gadam izstrāde

Reģ Nr. 1-08/29/2020

Projekta mērķis

Izstrādāt Rīcības programmu, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī sasniegtu ES līmenī noteikto mērķu izpildi. Risināmā problēma: Tādu ilgtermiņa pasākumu trūkums, kas dod ieguldījumu gaisa piesārņojuma koncentrācijas samazināšanā Liepājā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt indikatīvos cieto daļiņu PM10 un PM2,5 mērījumus (divus mēnešus apkures sezonā un divus mēnešus vasaras sezonā) trijos punktos, no kuriem viens atrodas pie stacionārās monitoringa stacijas. 2. Veikt indikatīvos slāpekļa dioksīda (NO2) mērījumus (divus mēnešus apkures sezonā un divus mēnešus vasaras sezonā) piecos punktos, no kuriem viens atrodas pie stacionārās gaisa monitoringa stacijas. 3. Veikt benz(a)pirēna mērījumus (divus mēnešus apkures sezonā un divus mēnešus vasaras sezonā) 4. Veikt cieto daļiņu PM10 un PM2,5 paraugu ķīmiskās analīzes, piesārņojuma izcelsmes noteikšanai (vienu reizi mēnesī) 5. Izveidot GIS modeli Liepājai, izmantojot nepieciešamos iegūtos un apstrādātos datus, veikt piesārņojuma izkliedes modelēšanu, lai noteiktu, kurās teritorijās ir pārsniegti augšējie piesārņojuma sliekšņi un noteikt piesārņojuma avotus. 6. Izstrādāt gaisa piesārņojuma teritoriālās zonu kartes, balstoties uz modelēšanas rezultātiem. 7. Pasākumu izvēle daļiņu PM10, PM2,5 slāpekļa dioksīda NO2 un benz(a)pirēna koncentrāciju samazināšanai 2020.-2025. gados Liepājā. 8. Izstrādāt un saskaņot Rīcības programmu, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3. novembra noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”, iekļaujot sabiedriskās apspriešanas sanāksmē gūtās atziņas. 9. Organizēt Rīcības programmas sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Projekta rezultāti

Izstrādāta datos balstīta Rīcības programma gaisa kvalitātes uzlabošanai Liepājas pilsētā 2020. - 2025.gadam. https://www.liepaja.lv/dokumenti/liepajas-pilsetas-gaisa-kvalitates-uzlabosanas-ricibas-programma-2021-2025-gadam/

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 20.11.2021
Īstenotājs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 87 725.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 653.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 653.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.