• Sākums >
  • Veikt Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāniem 2021.-2027.gadam

Veikt Stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāniem 2021.-2027.gadam

Reģ Nr. 1-08/211/2020

Projekta mērķis

Veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk - SIVN) upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāniem 2021.-2027.gadam (turpmāk - Plāni), sagatavot Vides pārskatu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums".

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana vai tirgus izpēte un cenu aptaujas veikšana. 2. Upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāniem 2021.-2027.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodrošināšana atbilstoši MK 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (MK not. Nr.157): 2.1. Veikt SIVN procedūru, sagatavot Vides pārskata projektu atbilstoši MK not. Nr.157 noteiktajai kārtībai; 2.2. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību atbilstoši MK not. Nr.157.; 2.3. Sagatavot Vides pārskatu četrām upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) un plūdu risku pārvaldības plānu (2021. - 2027.gadam) pasākumu programmām ņemot vērā sabiedrības līdzdalības rezultātā saņemtos komentārus un priekšlikumus.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkums / tirgus izpētes dokumentācija un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma/ tirgus izpētes procedūra, izvēlēti potenciālie pretendenti un noslēgti līgumi darba uzdevumu izpildei. 2. Upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāniem 2021.-2027.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodrošināšana atbilstoši MK 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (MK not. Nr.157): 2.1. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts Vides pārskata projekts par četriem plāniem (Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāni); 2.2. Organizēta un ar materiāliem nodrošināta sabiedriskā apspriešana izstrādātam Vides pārskata projektam; 2.3. Sagatavots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts Vides pārskats četrām upju baseinu apsaimniekošanas plāniem un plūdu risku pārvaldības plānu (2021. - 2027.gadam) pasākumu programmām.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 6 050.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 050.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 075.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.