• Sākums >
  • Pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu

Pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu

Reģ Nr. 1-08/206/2020

Projekta mērķis

Veikt pētījumu par atkārtotu izmantošanu atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) apstiprinātajai metodikai. Plānots, ka EK šādu metodiku apstiprinās 2020.gadā,tādejādi atbilstoši Direktīvas 2008/98/EK 37.panta 3.punktam valstīm attiecīgie dati EK būs jāsniedz par 2021.gadu. 1) Pētījums par otrreizējo materiālu lietošanu - paredz izvērtēt vēlamo pieeju Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2008.gada 19.novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu 37.panta 3.punktā noteiktajai prasībai ziņot par panākumiem, kas gūti, īstenojot atkritumu rašanās novēršanas programmas, ietverot informāciju par: - no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu apjomiem; - komersantiem, kas nodarbojas ar otrreizējo materiālu ražošanu; - atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējām otrreizējo materiālu iegūšanai.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai . 2. Pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu: 2.1. Izvērtēt atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējas otrreizējo materiālu iegūšanai un no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu ražošanai; 2.2. Apkopot un izanalizēt informāciju par otrreizējo materiālu plūsmām un no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu apjomiem; 2.3. Apkopot informāciju par komersantiem, kas nodarbojas ar otrreizējo materiālu ražošanu un no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu ražošanu; 2.4. Sagatavot priekšlikumus ziņošanas metodikai, un 2021.gada ietvaros tos praktiski notestēt triju mēnešu laika ietvarā (2021.gada III - IV ceturksnis).

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu: 2.1. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts izvērtējums par atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējām otrreizējo materiālu iegūšanai un no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu ražošanai; 2.2. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts izvērtējums par otrreizējo materiālu plūsmām un no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu apjomiem; 2.3. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts izvērtējums par atkārtoti izmantojamo produktu operatoriem un šo operatoru darbību Latvijas Republikas teritorijā; 2.4. Izstrādāta, praktiski notestēta ziņošanas metodika (gala nodevums) un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 30.12.2021
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 30 250.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 250.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 815.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.