Dabas koncertzāle 2021

Reģ Nr. 1-08/54/2021

Projekta mērķis

Īstenojamā pasākuma „Dabas koncertzāle 2021” mērķis, organizējot epidemioloģiskām noteikumiem drošus publiskus pasākumus, ir • Caur invazīvo augu un dzīvnieku sugām pievērst cilvēku uzmanību dabas aizsardzībai; • veicināt sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības pasākumos un vides monitoringā; • uzsvērt dabas nozīmi cilvēku dzīvē un tautsaimniecībā. 2021. gada Dabas koncertzāles stāstnieks/varonis – Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi). Kopš 2008.gada MK noteikumos Nr. 468 ir iekļauta viena suga – Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi. Tomēr par invazīvām Latvijas florā un faunā kopumā ir uzskatāmas aptuveni 59 sugas. Jāatceras arī latvāņa “otra daba” – daudziem tas asociējas ar varenu, skaistu augu, ko iecienījuši floristi dažādu sauso kompozīciju veidošanai. Tas nav bīstami, ja prot ievākt augu daļas pareizā veidā un pareizā laikā, neizplatot tālāk tā sēklas. No varenajiem stublājiem var pat veidot mūzikas instrumentus, traukus u.c. Jāpiebilst, ka attīstoties bioekonomikas lomai tautsaimniecībā, pieaug to pētījumu skaits, kas apskata šī auga lietojumu augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai. Tomēr, invazīvās sugas visbiežāk izplatās agresīvi, un lielā ātrumā pārņem aizvien lielākas platības, kā rezultātā samazinās jutīgāku sugu skaits – tās vienkārši nespēj izdzīvot, konkurējot ar lielākiem un agresīvākiem augiem, tādejādi, apdraudot bioloģisko daudzveidību.

Projekta uzdevumi

2021. gada koncerta uzdevumi ir: • Iepazīstināt sabiedrību ar invazīvām sugām un to apsaimniekošanas nosacījumiem. • Veicināt sabiedrības atbalstu dabas aizsardzības pasākumiem. • Veicināt videi draudzīgu saimniekošanu un vides tūrismu. • Veicināt vides organizāciju sadarbību vides izglītības un vides zinātnes jomā. • Vairot sabiedrības (īpaši jauniešu) interesi par vides zinātnes nozari un saistītām specialitātēm. • Veicināt vides atbildības sajūtu Latvijas sabiedrībā. • Veicināt dabas aizsardzības sadarbību plašākajā Eiropas kontekstā. • Laikā pirms koncerta un pēc koncerta skolēnus izglītot par dabas zinātnes jautājumiem. Specifiskie projekta uzdevumi: • Izstrādāt pasākuma vienotu režiju • Izstrādāt pasākuma zinātnisko režiju un integrēt to mākslinieciskajā režijā • Izstrādāt pasākuma muzikālās kompozīcijas • Nodrošināt koncertu vadību • Izstrādāt pasākuma dizaina koncepciju • Nodrošināt zinātnisko un māksliniecisko darbnīcu efektīvu darbību • Nodrošināt tehnisko atbalstu (skaņa un gaisma) koncerta īstenošanai • Veikt video projekciju izstrādi un to atspēlēšanu • Iegādāties un efektīvi izmantot inventāru zinātnes un mākslas laboratorijām • Iegādāties scenogrāfiskos materiālus un izmantot tos saskaņā ar māksliniecisko režiju

Projekta rezultāti

2021. gada publisko pasākumu sagaidāmie rezultāti ir: • Paaugstināts atbalsts dabas aizsardzības pasākumiem. • Paaugstināta izpratne par invazīvām sugām, to apsaimniekošanas nosacījumiem un nozīmi tautsaimniecībā. • Palielināta sabiedrības iesaistīšanās sabiedriskā monitoringa un dabas vērotāju pasākumos. • Attīstīts atbildīgs vides tūrisms. • Nodrošināta publicitāte vietējos un nacionālajos plašsaziņas līdzekļos par biotopu aizsardzību un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. • Stiprināta sadarbība starp vides izglītības un vides zinātnes organizācijām Latvijā un Baltijas reģionā. • Izstrādāts metodisks materiāls zinātniskām laboratorijām par invazīvām sugām, kurš ir bezmaksas pieejams vides izglītotajiem. • Organizēti 2 multimediālie pasākumi, kurus, atbilstoši spēkā esošiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem, apmeklē vismaz 6000 cilvēku.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2021
Īstenotājs Dabas koncertzāle
Balvu novads, Balvi, Vidzemes iela 10a-14, LV-4501
Projekta kopējās izmaksas 86 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 58 300.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.