Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 01.03.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2018 - 2019
Pieņemt zināšanai
2. Iesniegtie projekti konkursā aktivitātē "Publisko ūdeņu pārvaldība"
2.1 aktivitāte "Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai"
Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/92/2018 Limbažu novada pašvaldība
Piešķirt - 6 135.00 €
Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/36/2018 Amatas novada pašvaldība
Piešķirt - 9 970.00 €
Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde
1-08/99/2018 Riebiņu novada dome
Piešķirt - 10 000.00 €
Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana Viļakas ezeram.
1-08/30/2018 Viļakas novada dome
Piešķirt - 6 014.00 €
Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
1-08/63/2018 Pārgaujas novada pašvaldība
Piešķirt - 4 643.00 €
Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/79/2018 Jaunpils novada dome
Piešķirt - 6 534.00 €
Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem
1-08/69/2018 Brocēnu novada pašvaldība
Piešķirt - 9 231.00 €
Ekspluatācijas noteikumu, ezeru izmantošanas kārtības un funkcionālo zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko ūdeņu - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai
1-08/100/2018 Kuldīgas novada pašvaldība
Piešķirt - 7 000.00 €
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā
1-08/73/2018 Dagdas novada pašvaldība
Piešķirt - 9 015.00 €
Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde
1-08/43/2018 Jelgavas pilsētas dome
Piešķirt - 10 000.00 €
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā
1-08/77/2018 Kārsavas novada pašvaldība
Piešķirt - 5 179.00 €
Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde
1-08/123/2018 Viesītes novada pašvaldība
Piešķirt - 8 712.00 €
Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jumurdas ezeram Ērgļu novadā
1-08/109/2018 Ērgļu novada pašvaldība
Piešķirt - 4 120.00 €
Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/60/2018 Siguldas novada pašvaldība
Piešķirt - 3 500.00 €
Dabas lieguma “Durbes ezera pļavas” (Natura 2000) dabas aizsardzības plāna (2019-2031) sagatavošana apstiprināšanai un Durbes ezera hidroloģiskais vērtējums
1-08/59/2018 Durbes novada dome
Noraidīt
Alauksta, Ineša, Taurenes un Juvera ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/62/2018 Vecpiebalgas novada pašvaldība
Noraidīt
Apsaimniekošanas plāna izstrāde Alūksnes novada publiskajām ūdenstilpēm
1-08/120/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Noraidīt
Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/64/2018 Smiltenes novada dome
Noraidīt
Zvārtavas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/66/2018 Apes novada dome
Noraidīt
Lielā Ludzas ezera apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde
1-08/78/2018 Ciblas novada pašvaldība
Noraidīt
Publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāns Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
1-08/85/2018 Lielvārdes novada pašvaldība
Noraidīt
Engures novada jūras piekrastes apsaimniekošanas un tūrisma infrastruktūras plāna izstrāde laika posmam līdz 2025. gadam
1-08/70/2018 Engures novada dome
Noraidīt
Pļaviņu novada administratīvās teritorijas publisko ūdeņu - Odzes un Līdaces ezeru apsaimniekošanas plāna izstrāde 2019.-2030. gadam.
1-08/35/2018 Pļaviņu novada dome
Noraidīt
Mazā Ludzas ezera izpētes un apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde
1-08/32/2018 Ludzas novada pašvaldiba
Noraidīt
Gaujas upes telpiskās attīstības plāna izstrāde Cēsu novada teritorijā
1-08/45/2018 Cēsu novada pašvaldība
Noraidīt
Lobes ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde
1-08/117/2018 Ogres novada pašvaldība
Noraidīt
Daugavpils novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/103/2018 Daugavpils novada dome
Noraidīt
Tematiskā plānojuma “Kalnciema Lielupes ielas promenādes attīstības un apsaimniekošanas plāns” izstrāde
1-08/80/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Noraidīt
Lielās Juglas apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/61/2018 Ropažu novada pašvaldība
Noraidīt
Daugavas ūdens teritorijas, krasta joslas Jaunjelgavas novadā apsaimniekošanas plāna izstrāde
1-08/131/2018 Jaunjelgavas novada dome
Noraidīt
Lielupes ekspluatācijas(apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Babītes novadā
1-08/110/2018 Babītes novada pašvaldība
Noraidīt
2.2 aktivitāte "Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes"
Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā
1-08/89/2018 Engures novada dome
Piešķirt - 35 180.00 €
Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai
1-08/107/2018 Valmieras pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 39 466.00 €
Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana
1-08/128/2018 Aglonas novada dome
Piešķirt - 38 889.00 €
Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”
1-08/111/2018 Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde
Piešķirt - 13 864.00 €
Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai
1-08/67/2018 Siguldas novada pašvaldība
Piešķirt - 38 892.00 €
Atpūtas vietas pie Daugavas Katlakalna ciemā labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana
1-08/108/2018 Ķekavas novada pašvaldība
Piešķirt - 39 434.00 €
Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana
1-08/88/2018 Apes novada dome
Piešķirt - 8 309.00 €
Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā
1-08/95/2018 Bauskas novada administrācija
Piešķirt - 38 885.00 €
Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā
1-08/51/2018 Mērsraga novada pašvaldība
Piešķirt - 33 629.00 €
Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā
1-08/121/2018 Rundāles novada dome
Piešķirt - 11 240.00 €
Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā
1-08/106/2018 Strenču novada dome
Piešķirt - 27 807.00 €
Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve
1-08/81/2018 Rucavas novada dome
Piešķirt - 21 590.00 €
Vides pieejamības uzlabošana Ventspils pilsētas pludmalē
1-08/94/2018 Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde"
Piešķirt - 38 889.00 €
Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana
1-08/52/2018 Ādažu novada dome
Piešķirt - 18 045.00 €
Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai
1-08/46/2018 Saldus novada pašvaldība
Piešķirt - 38 889.00 €
Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā
1-08/112/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Piešķirt - 38 369.00 €
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA MĒMELES UPES KRASTĀ SKAISTKALNES PAGASTĀ, VECUMNIEKU NOVADĀ
1-08/41/2018 Vecumnieku novada dome
Piešķirt - 13 991.00 €
Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas
1-08/37/2018 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 38 889.00 €
Apmeklētāju slodzes mazinošas infrastruktūras izveide Jūrmalas pludmalē
1-08/125/2018 Jūrmalas pilsētas dome
Noraidīt
Grīnvaltu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve
1-08/105/2018 Nīcas novada dome
Noraidīt
Publiskās atpūtas vietas ierīkošana Braslas upes krastā Avotu birzī, nodrošinot ūdeņu, dabas un vēstures aizsardzību.
1-08/48/2018 Krimuldas novada dome
Noraidīt
Jaunas infrastruktūras izveide Cieceres ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības un drošības pasākumu nodrošināšanai
1-08/98/2018 Brocēnu novada pašvaldība
Noraidīt
Viļakas ezera apkārtnes apsaimniekošanas pasākumu veikšana
1-08/31/2018 Viļakas novada dome
Noraidīt
Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana
1-08/130/2018 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Piešķirt - 38 861.00 €
Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Balvu ezera
1-08/58/2018 Balvu novada pašvaldība
Noraidīt
Infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai pie Abavas upes
1-08/90/2018 Talsu novada pašvaldība
Noraidīt
Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā
1-08/28/2018 Pāvilostas novada pašvaldība
Piešķirt - 30 790.00 €
Ežezera pieguļošās teritorijas labiekārtošana publisko ūdeņu vides pieejamībai un antropogēnās slodzes samazināšanai
1-08/102/2018 Dagdas novada pašvaldība
Noraidīt
Rēzeknes novada Zosnas ezera pludmales labiekārtošana
1-08/44/2018 Rēzeknes novada pašvaldība
Noraidīt
Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai
1-08/76/2018 Ciblas novada pašvaldība
Piešķirt - 40 001.00 €
Salacas upes apsaimniekošana vides pieejamības uzlabošanai un ielejas ainaviskā skaistuma saglabāšanai
1-08/71/2018 Alojas novada dome
Noraidīt
Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes Iecavas upē, Iecavas novadā
1-08/68/2018 Iecavas novada pašvaldības administrācija
Noraidīt
Dubnas upes pieejamības nodrošināšana Līvānu pilsētas robežās un laivu ielaišanas vietu izveide
1-08/56/2018 Līvānu novada dome
Noraidīt
Nacionālās peldvietas “Rumbula” infrastruktūras izveide un vides pieejamības nodrošināšana
1-08/49/2018 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Noraidīt
Infrastruktūras attīstība Limbažu Lielezera peldvietā
1-08/72/2018 Limbažu novada pašvaldība
Noraidīt
Pontona laipas izveide pie Abavas upes
1-08/47/2018 Kandavas novada dome
Noraidīt
Labiekārtojuma izveide Liepājas pilsētas pludmalē
1-08/104/2018 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Noraidīt
Iepazīsti un Saudzē
1-08/91/2018 Jelgavas novada pašvaldība
Noraidīt
Aktīvās atpūtas vietas pie Viesītes ezera pieejamības uzlabošana
1-08/126/2018 Viesītes novada pašvaldība
Noraidīt
Labiekārtojuma kapacitātes palielināšana Bernātu dabas parkā
1-08/82/2018 Nīcas novada dome
Noraidīt
Pededzes upes krasta nostiprināšana un infrastruktūras sakārtošana
1-08/115/2018 Gulbenes novada dome
Noraidīt
Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā
1-08/50/2018 Ozolnieku novada dome
Piešķirt - 8 784.00 €
Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana
1-08/83/2018 Burtnieku novada pašvaldība
Piešķirt - 17 520.00 €
Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā
1-08/29/2018 Krāslavas novada dome
Piešķirt - 11 590.00 €
Vaidavas ezera infrastruktūras sakārtošana, vides pieejamības nodrošināšanai
1-08/116/2018 Kocēnu novada dome
Noraidīt
Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā
1-08/55/2018 Līvānu novada dome
Piešķirt - 18 000.00 €
Labiekārota teritorija pie Gaujas Carnikavā, Stacijas iela 25
1-08/93/2018 Carnikavas novada dome
Noraidīt
Ventas upes pieejamības nodrošināšana Skrundas pilsētā
1-08/86/2018 Skrundas novada pašvaldība
Noraidīt
Infrastruktūras izveide Baļotes ezera vides pieejamības nodrošināšanai
1-08/101/2018 Krustpils novada pašvaldība
Noraidīt
Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība
1-08/122/2018 Rēzeknes pilsētas dome
Piešķirt - 5 143.00 €
Ģeomorfoloģiskā dabas pieminekļa “Doles salas dolomīta atsegums” un Daugavas krasta attīrīšana un pieejamības uzlabošana.
1-08/54/2018 Salaspils novada dome
Noraidīt
Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā
1-08/119/2018 Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Noraidīt
Jūras sanesumu apsaimniekošana Jūrmalas piekrastes pludmalē
1-08/124/2018 Jūrmalas pilsētas dome
Noraidīt
Pasākumi plūdu riska mazināšanai Sakas upes posmā
1-08/40/2018 Salas novada pašvaldība
Noraidīt
Labiekārtota teritorija pie ūdens Carnikavā, Laivu iela 2
1-08/129/2018 Carnikavas novada dome
Noraidīt
Ainažu mola Laipas atjaunošana
1-08/75/2018 Salacgrīvas novada dome
Noraidīt
Lielupes labā krasta peldvietas infrastruktūras attīstība un vides pieejamības uzlabošana
1-08/42/2018 Jelgavas pilsētas dome
Noraidīt
Multifunkcionāls ārējais informatīvais stends Pļaviņu pilsētas plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotāju un tūristu informēšanai
1-08/74/2018 Pļaviņu novada dome
Noraidīt
Pasākumi Mazā Ludzas ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un atpūtas vietu labiekārtošanai
1-08/34/2018 Ludzas novada pašvaldiba
Noraidīt
Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram
1-08/97/2018 Smiltenes novada dome
Noraidīt
Glābēju posteņa atjaunošana Saulkrastu peldvietā “Centrs”
1-08/96/2018 Saulkrastu pilsētas dome
Noraidīt
Autoceļa “Tautas nams-Jūrskola-Zembahi” virsmas dubultā apstrāde
1-08/57/2018 Dundagas novada pašvaldība
Noraidīt
Dabas izziņas un pētniecisko nodarbību izglītības centra izveide Dabas liegumā “Jašas-Bicānu ezers”
1-08/87/2018 Riebiņu novada dome
Noraidīt
Tehniskās dokumentācijas izstrāde Alūksnes ezera “iekšezera” ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai
1-08/118/2018 Alūksnes novada pašvaldība
Noraidīt
Gulbenes novada publisko ūdeņu dabas vides uzlabošana
1-08/114/2018 Gulbenes novada dome
Noraidīt
3. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2018.gadā
1-08/27/2018 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 7 785.00 €
Daugavas upju baseinu apgabala 5. tipa ezeru apsekojums
1-08/133/2018 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 66 906.00 €
4. Finansējums 2018.gada aktivitātēm ilgtermiņa projektiem
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2017. līdz 2019. gadam
1-08/273/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 202 600.00 €
Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes
1-08/272/2016 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 20 014.00 €
5. Dažādi
Par nepieciešamo budžeta apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu projektu finansēšanu apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”
Apstiprināt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.