• Sākums >
  • Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana Viļakas ezeram.

Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana Viļakas ezeram.

Reģ Nr. 1-08/30/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Iegūt informāciu par Viļakas ezera fizikālķīmiskajiem parametriem, zivsaimniecības iespējām, veģetāciju un citiem būtiskiem rādītājiem. Ilgtermiņa: Izstrādāt apsaimniekošanas noteikumus Viļakas ezeram. Noteikt atļautos izmantošanas veidus un paredzamo darbību Viļakas ezerā, veicinot tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību novadā, kā arī izstrādāt plānu ezera ekoloģiskā stāvokļa un zivsaimniecības uzlabošanai.

Projekta uzdevumi

1.”Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana Viļakas ezerā” (izveidots viens apsaimniekošanas noteikumu apraksts); 2. Projekta publicitāte (trīs publicitātes: pirmajā publikācijā informēsim par atbalstīto projektu, otrajā – par projekta norises gaitu un trešajā – par sasniegtajiem rezultātiem Viļakas novada domes mājaslapā www.vilaka.lv un Viļakas novada domes informatīvajā izdevumā “Viļakas novadā”); 3. Projekta administrēšana.

Projekta rezultāti

Viļakas novada dome, izveidojot “Ekspluatācijas noteikumus Viļakas ezeram” apzinās to, kā pareizi apsaimniekot ezeru, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, efektīvu un racionālu resursu pārvaldību un saglabāšanu. Lai uzlabotu infrastruktūru brīvai ezera piekļuvei un papildinātu zivju resursu fondu, tiks paredzēti finanšu līdzekļi pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas speciālisti apzināsies fondus, kuros iegūt papildus finanšu līdzekļus Viļakas ezera vides pilnveidošanai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 20.04.2019
Īstenotājs Viļakas novada dome
Viļaka, Viļakas novads, Abrenes iela 26, LV-4583
Projekta kopējās izmaksas 6 013.70 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 013.70 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 014.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.